Μήνας: Ιούνιος 2016

Ματαιώνεται η επιστημονική εκδήλωση: ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο τής Εταιρείας Ανδρίων Επιστημόνων αποφάσισε τήν ματαίωση τής εκδήλωσης με θέμα ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ πού θα πραγματοποιείτο το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 στο Δημοτικό Θέατρο τής Χώρας Άνδρου και θα συνέπιπτε χρονικά με το 27ο Χορωδιακό Φεστιβάλ, που διοργανώνει ο Μουσικός Σύλλογος Άνδρου. Σκοπός τής Εταιρείας Ανδρίων Επιστημόνων είναι […]