Νέα

Επιστολή Γιάννη Καπάκη στον Δήμαρχο Άνδρου σχετικά με σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Άνδρου

-ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΣ-ΖΩΗΣ-ΜΑΣ-ANDROSFILM

Η  επιστολή του Γ.Γ.Π.Π.και επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Άνδρου κ. Γιάννη Καπάκη σχετικά το ΠEΣΔΑ Ν. Αιγαίου και το Τοπικό  Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ανδρου
Γιάννης Γ. Καπάκης
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ΥΠ.ΕΣ.
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης
2.12.2016
   
ΠΡΟΣ
Δήμαρχο Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη
διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ελ. Μπάλλα
Κοινοποίηση:

 1. Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ευάγγελο Καπετάνιο, Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 3. A. κ. Νίκο Θεοδωρίδη, Ασκώντα Χρέη Γενικού Γραμματέα

Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, 185 38 Πειραιάς
Β. Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων, Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος

 1. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Γεώργιο Χατζημάρκου
 2. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γεώργιο Λεονταρίτη
 3. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, κ. Χαράλαμπο Κόκκινο
 4. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, κ. Θωμά Σωτρίλλη
 5. Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Αντώνιο Βουτσίνο

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου και Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Άνδρου
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 10 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/6.04.2011 – Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β΄/20.04.2011), τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 3 και 69 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, τις γενικότερες διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και εκείνες των άρθρων 1, 2, 3 και 9 του Π.Δ. 28/2015 «Κώδικας Πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄), παρακαλώ όπως μεριμνήσετε και διαβιβάσετε άμεσα στον κ. Δήμαρχο το παρόν έγγραφό μου προκειμένου να με πληροφορήσετε εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τα εξής:
Όπως προκύπτει από την υπ΄αρ. 14/22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Ξ1ΗΩΨΙ-2ΡΔ) δεν συζητήθηκε κατ΄ουσία το εισηγούμενο από εσάς και ανυπόγραφο από τον συντάκτη του κείμενο της έγκρισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου μας και αντ΄αυτού ζητήσατε τούτο να επανέλθει σε επόμενο συμβούλιο στην οριστική του μορφή αφού θα είχε προηγουμένως εμπλουτισθεί με προτάσεις και παρατηρήσεις. Έτσι το Σώμα αποφάσισε να συγκροτήσει πενταμελή Επιτροπή η οποία θα έπρεπε μέχρι τις 10.02.2016 να συγκεντρώσει τις σχετικές παρατηρήσεις από τα Τοπικά Συμβούλια και Φορείς του νησιού.
Με την υπ΄αρ. 7/8.02.2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου και την υπ΄αρ. 1/10.02.2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γαυρίου, ομοφώνως υποβλήθηκαν προς τον Δήμο πολύ συγκεκριμένες και επαρκώς τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και διατυπώθηκαν εύλογες ενστάσεις τόσο ως προς την ακολουθούμενη -μη σύννομη- διαδικασία εκπόνησης του ΤΣΔΑ (αναφέρθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες στην ανάθεση της σχετικής μελέτης σύνταξής του στην εταιρεία ΤΥΡΒΗ Μελετητική-Συμβουλευτική και στην μη τήρηση των αναφερομένων στο υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 550/15.09.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) όσο και ως προς την ουσία των εκεί διαλαμβανομένων προτάσεων και εκτιμήσεων εντοπίζοντας λάθη και παραλείψεις. Οι εν λόγω δύο αποφάσεις αποτελούν κυριολεκτικά «καταπέλτη» εις βάρος της μελέτης που παρουσίασε ο κ. Δήμαρχος στο Δ.Σ.
Επιπλέον έχει αποσταλεί από τις 22.03.2016 Αναφορά ομάδας κατοίκων της Άνδρου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην οποία καταγγέλλονται οι μη σύννομες διαδικασίες τις οποίες ακολούθησε ο Δήμος σχετικά με την εκπόνηση του ΤΣΔΑ .
Έκτοτε και μέχρι σήμερα αγνοείται η τύχη του ΤΣΔΑ καθόσον δεν έχει  επανεισαχθεί το θέμα στο Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης παρά την προ πολλού εκπνοή της προθεσμίας που το ίδιο το Όργανο είχε καθορίσει.
Ως εκ τούτου ο Δήμος μας δεν διαθέτει νομίμως καταρτισθέν ΤΣΔΑ και οποιαδήποτε άλλο κείμενο που έχει κυκλοφορήσει προς έτερες συναρμόδιες Υπηρεσίες, ουδέν έννομο και δεσμευτικό αποτέλεσμα παράγει.
Χθές 1.12.2016, συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με μοναδικό θέμα Η.Δ. την έγκριση του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων εντός του οποίου διαπίστωσα με έκπληξη ότι περιλαμβάνεται και το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου (βλ. κυρίως σελ. 426-428, 591-595), χωρίς όμως τούτο να έχει προηγουμένως γίνει γνωστό και αποδεκτό από οποιοδήποτε αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου μας.
Πρόκειται προφανώς περί ενός παράτυπου κειμένου, πέρα από κάθε λογική, το οποίο ουδείς γνωρίζει ποιος μέσα από τον Δήμο Άνδρου σκέφτηκε πραξικοπηματικά να διοχετεύσει στην εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε. που συνέταξε το ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαίου και μάλιστα δεσμεύοντας ένα ολόκληρο νησί στο τόσο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων του.
Και βεβαίως αξιοπρόσεκτο και ερευνητέο προκύπτει το ερώτημα πώς η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου δέχθηκε να παραλάβει και να συμπεριλάβει στο ΠΕΣΔΑ πληροφορίες για το ΤΣΔΑ Δήμου Άνδρου, χωρίς αυτές να έχουν εγκριθεί αρμοδίως από το Δ.Σ. του οικείου Δήμου.
Ως εκ τούτου Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε :

 • Γιατί από τις 10.02.2016 μέχρι και σήμερα δεν έχετε φέρει προς έγκριση από το Δ.Σ. Άνδρου το ΤΣΔΑ και πότε σκοπεύετε να το κάνετε.
 • Γνωρίστε μου τα αποτελέσματα όλων των προτάσεων των τοπικών φορέων που συγκέντρωσε η ορισθείσα με την υπ΄αρ. 14/2016 Απόφαση Δ.Σ. πενταμελή Επιτροπή, χορηγώντας μου τα σχετικά αντίγραφα.
 • Ποια τα αποτελέσματα της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης επί του ΤΣΔΑ μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου που έληξε στις 17.02.2016 .
 • Τους λόγους για τους οποίους δεν τηρήσατε τα διαλαμβανόμενα στο υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 550/15.09.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Γιατί αποσιωπήσατε τις κρίσιμες παρατηρήσεις-υποδείξεις που σας απεύθυναν με ομόφωνες Αποφάσεις τους τα Τοπικά Συμβούλια Μπατσίου και Γαυρίου.
 • Γνωρίστε μου σαφώς εάν το κείμενο μελέτης ΤΣΔΑ που παρουσιάσατε στο Δ.Σ. της 22.01.2016 έχει εκπονηθεί από την εταιρεία ΤΥΡΒΗ-Δρόσου Ξένη στη Σύρο, με ποια νόμιμη διαδικασία περί μελετών ανατέθηκε, το κόστος αυτής, τον ΚΑΕ του Π/Υ που βαρύνεται, την απόφαση ψήφισης της σχετικής πίστωσης, την Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης καθώς και τα στοιχεία του φορολογικού παραστατικού που εξέδωσε η εν λόγω μελετητική εταιρεία προκειμένου να πληρωθεί (χορηγήστε μου φωτοαντίγραφα). Στην περίπτωση που το ΤΣΔΑ συντάχθηκε από υπαλλήλους του Δήμου, γνωρίστε μου τα ονόματα αυτών και χορηγήστε μου αντίγραφο της μελέτης τους με τις υπογραφές τους καθώς και με ποιο τρόπο το μελετητικό γραφείο της κας Δρόσου συνέδραμε το προσωπικό του Δήμου και βάσει ποιάς Αποφάσεως ορίστηκε ως «εξωτερικός συνεργάτης» για την εν λόγω υπηρεσία καθώς και την αμοιβή που ζήτησε. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει ηχογραφημένο υλικό από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22.01.2016 με δηλώσεις του κ. Δημάρχου το οποίο έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με όσα αναφέρονται στο από 30.01.2016 εκδοθέν Δελτίο Τύπου του Δήμου. Βέβαια, 11 ολόκληρους μήνες μετά από αυτό το Δελτίο, όσα εκεί δηλώνατε πλέον έχουν καταστεί, με ευθύνη και υπαιτιότητά σας, παντελώς ανακόλουθα αφού τίποτα εξ΄αυτών που υποσχεθήκατε δεν κάνατε, αδιαφορώντας να επαναφέρετε το θέμα του ΤΣΔΑ στο Δ.Σ.
 • Γνωρίστε μου όλη την ανταλλαγείσα επί του ζητήματος εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία σας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ειδικότερα το έγγραφο με το οποίο αποστείλατε το ΤΣΔΑ έτσι όπως αυτό εντάχθηκε στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ που διανεμήθηκε χθες.
 • Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως με ενημερώσει εγγράφως πότε και βάσει ποιού εγγράφου παρέλαβε το ΤΣΔΑ από τον Δήμο Άνδρου, εάν έχει ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες επ΄αυτού, εάν ήταν εις γνώση της η υπ΄αρ. 14/22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου για το εν λόγω θέμα καθώς και ποιες ενέργειες ενδεχομένως έκανε σχετικά με την από 22.03.2016 υποβληθείσα Αναφορά κατοίκων της Άνδρου για τα προβλήματα του ΤΣΔΑ  .
 • Τέλος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή μου παρακαλείται όπως μεσολαβήσει στον Δήμο Άνδρου προκειμένου να μου χορηγηθούν το συντομότερο δυνατόν και απρόσκοπτα όλα τα αιτούμενα στοιχεία και απαντηθούν επαρκώς τα ερωτήματά μου , διερευνώντας ταυτόχρονα – κατά τον έλεγχο νομιμότητας της χθεσινής Αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου περί εγκρίσεως του ΠΕΣΔΑ – εάν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες ως προς το μέρος που αφορά την συμπερίληψη και εν τέλει έγκριση του εκεί αναφερομένου ως ΤΣΔΑ Άνδρου.

Με τιμή,
Γιάννης Καπάκης
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
      Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης
Συν

Αφήστε ένα σχόλιο