Νέα

Η Άνδρος της ζωής μας: Γιατί παρήγγειλε και άλλη υδρολογική μελέτη για την Πλούσκα ο Δήμαρχο;

Έχει τελικά νερά η δεν έχει;

Φαίνεται ότι δεν έχουν τελειωμό οι υδρολογικές εκθέσεις – μελέτες για το Δήμο Άνδρου.
Ακόμη και μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ με τους πολύ περιοριστικούς και αυστηρούς όρους που έθεσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο κ. Δήμαρχος συνεχίζει να αναθέτει την εκπόνηση υδρολογικών μελετών εν όψει της κατασκευής ΧΥΤΥ-ΜΕΑ Άνδρου στην Πλούσκα.
Σε ερώτηση μάλιστα του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιάννη Καπάκη στο τελευταίο Δ.Σ., τί χρειάζεται μια τέτοια μελέτη εκ των υστέρων, ο κ. Σουσούδης απάντησε ότι «τη ζητά ο Δήμος για το αρχείο του», για «τη φαρέτρα του» για να προσθέσει παρακάτω ότι παρότι έχουν ήδη συνταχθεί και άλλες όμοιες μελέτες στο παρελθόν οι οποίες δεν ήταν ελλιπείς, τώρα ωστόσο χρειάζεται μια «πλήρη και ολοκληρωμένη μελέτη» που «θα χρειαστεί στο μέλλον σίγουρα»(!).
Από τα αντιφατικά λεγόμενα του Δημάρχου ανακύπτει θέμα τόσο για την ίδια την Αποκεντρωμένη, του πώς δηλαδή αδειοδότησε το έργο του ΧΥΤΥ βασισμένη σε υδρογεωλογικές μελέτες της Πλούσκας, οι οποίες δεν ήταν τόσο πλήρεις όπως αυτή που θα συντάξει τ ώ ρ α το ΑΠΘ, όσο και για τη νομιμότητα της ίδιας της Προγραμματικής Σύμβασης που θα κληθεί να ελέγξει προσυμβατικά το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Είναι η τρίτη στη σειρά μελέτη που παραγγέλλει ο δήμαρχος επιβαρύνοντας αναίτια τον προϋπολογισμό του Δήμου μας και τις τσέπες των Ανδριωτών.
Πρόκειται για το νέο «τέχνασμα» που σκαρφίστηκε η δημοτική Αρχή, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης κόστους Ευρώ 4.500 με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με τους καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας κ.κ. Σπ. Παυλίδη και Κων/νο Βουδούρη, οι οποίοι εντελώς συμπτωματικά !!! –κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του αρμοδίου ΠΕΣΠΑ Ν. Αιγαίου παρέστησαν και υποστήριξαν τον κ. Δήμαρχο, χωρίς όμως αυτός να έχει προηγουμένως λάβει ουδεμία έγκριση ή εξουσιοδότηση προς τούτο από το Δημοτικό μας Συμβούλιο.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος έχει ήδη συντάξει «Υδρογεωλογική Μελέτη ΧΥΤΥ Άνδρου» για την οποία κατέβαλε στον γεωλόγο μελετητή – επιλογής του κ. Δημάρχου-, Σάββα Μπηλιώνη, το ποσό των 9.796,00 ευρώ. Η εν λόγω Μελέτη που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις τόσο για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε ο κ. Δήμαρχος να την αναθέσει, όσο όμως και για την ίδια την επιστημονική της εγκυρότητα και αξιοπιστία, αποτέλεσε εντούτοις ένα από τα κρισιμότερα στοιχεία του φακέλου που έλαβε υπόψη του το ΠΕΣΠΑ και αποδέχθηκε η οικεία Αποκεντρωμένη, με εξαιρετικά μάλιστα ένθερμη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Υδάτων Ν. Αιγαίου κ. Νόκα.
Σημειώνουμε επίσης, ότι στο θέμα της γεωλογικής-υδρογεωλογικής εξέτασης της Πλούσκας έχει επιληφθεί με αυτοψία του και το ΙΓΜΕ, κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εντύπωση προκαλεί και η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία είναι διμελής και αποτελείται από τον ίδιο τον αναθέτοντα δηλ. τον Δήμαρχο Άνδρου ως Πρόεδρο και τον καθηγητή Γεωλογίας ΑΠΘ κ. Σπ. Παυλίδη, δηλ. τα ίδια πρόσωπα που υπογράφουν και τη σχετική Σύμβαση.
Πόσο αντικειμενική στην κρίση της μπορεί να είναι άραγε μια τέτοια Επιτροπή με δύο μόνον μέλη, εκ των οποίων ο ένας είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος και το άλλο μέλος είναι ο καθηγητής και στενός συνεργάτης του κ. Δημάρχου στο θέμα του ΧΥΤΥ και επιστημονικά υπεύθυνος του έργου κ. Σπ. Παυλίδης με αναπληρωτή του τον έτερο συνεργάτη του Δημάρχου, ομοίως καθηγητή ΑΠΘ κ. Κ. Βουδούρη. Σημειώνουμε ότι η Επιτροπή αυτή, εκτός των άλλων, θα παραλάβει τόσο τμηματικά όσο και συνολικά το έργο του ΑΠΘ, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς του κ. Σουσούδη στο Δ.Σ.
Τα νερά της Πλούσκας εξακολουθούν φαίνεται να προκαλούν τρικυμίες και ανησυχίες….. αν κρίνουμε από την αγωνία του κ. Σουσούδη για την τύχη της ΑΕΠΟ και την οριστικότητα ή μη αυτής, αφού τώρα που πέρασαν οι πανηγυρισμοί του, συνειδητοποιεί την ωμή πραγματικότητα των δυσκολιών που έχει η θέση που επέλεξε παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
Εκείνο που δεν γνωρίζουμε όμως είναι εάν ο Δήμος Άνδρου, στα πλαίσια των πολύ σκληρών όρων και προϋποθέσεων που θέτει η Απόφαση έγκρισης του ΧΥΤΥ, σκοπεύει να συμμορφωθεί και να ακολουθήσει το δρόμο της διαφάνειας και της νομιμότητας ώστε να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος, η ζωή και η περιουσία των κατοίκων της Υδρούσας.
Να περιμένουμε κάποια πειστική απάντηση;
Το ερώτημα είναι σαφές. Ποιος εν τέλει ο είναι ο λόγος ανάθεσης σύνταξης μιας επιπλέον υδρογεωλογικής έκθεσης για την Πλούσκα, περιοχή χωροθέτησης του ΧΥΤΥ, τη δεδομένη μάλιστα χρονική στιγμή και από συγκεκριμένους πανεπιστημιακούς, όταν το έργο έχει πλέον αδειοδοτηθεί;
Γνωρίζει άραγε το Ελεγκτικό Συνέδριο, που θα ελέγξει την Προγραμματική Σύμβαση, την ύπαρξη της υφιστάμενης ήδη υδρογεωλογικής μελέτης της Πλούσκας; Οψόμεθα.

Αφήστε ένα σχόλιο