Βίντεο: Η συζήτηση στο τοπικό συμβούλιο Κορθίου για το Αιολικό πάρκο στη Ράχη Ξηροκόμπι