Βίντεο: Δημοτικό συμβούλιο,13/9/19, γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε. αιολικού σταθμού “Ράχη – Ξηροκόμπι”