Βίντεο: Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Άνδρου για αναστολή εγκατάστασης αιολικών μέχρι το χωροταξικό τους