Νέα

Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή βασιλόπιτας “Λέσχης Ανδρίων”

 

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. συγκαλείται Ετήσια Γενική Συνέλευση της «Λέσχης Ανδρίων» για την ενημέρωση των Μελών, Παρατηρητών, και Φίλων της «Λέσχης Ανδρίων», σχετικά με τον απολογισμό δράσεων και της οικονομικής χρήσης για το 4ο τρίμηνο του 2018 και ολόκληρο το 2019.

Η ημερομηνία πρόσκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι η Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 στο εντευκτήριο της Λέσχης. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της «Λέσχης Ανδρίων», αν δεν προσέλθει το ¼ των Τακτικών Μελών, η Γενική Συνέλευση μετατίθεται σε ημερομηνία εντός 8 ημερών, στον ίδιο χώρο και κατά την ίδια ώρα και συγκαλείται ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων μελών.

Ως επαναληπτική ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται η Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00.

Η πρόσκληση στη Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι ανοιχτή σε όλους για ακρόαση, με δικαίωμα ψήφου όμως μόνο στα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη, εάν τεθεί κάποιο έκτακτο θέμα προς ψήφιση. Στη διάρκεια αυτής θα μπορέσουν να γίνουν εγγραφές νέων μελών και πληρωμές συνδρομών.

Μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα επακολουθήσει η κοπή της Βασιλόπιτας της «Λέσχης Ανδρίων» που θα γίνει την ίδια ημέρα Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:30 και θα είναι ανοιχτή σε όλους τους συλλόγους, κατοίκους και επισκέπτες της Άνδρου.

Αφήστε ένα σχόλιο