Νέα

Ανακοίνωση Δήμου Άνδρου για Χορηγήσεις Αδειών Χρήσης Πεζοδρομίου έτους 2020

Προς τους Ιδιοκτήτες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
και Εμπορικών Καταστημάτων
του Δήμου Άνδρου και λοιπών επιχειρήσεων

Χορήγηση Άδειας Χρήσης Πεζοδρομίου έτους 2020

Όσοι Ιδιοκτήτες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Εμπορικών Καταστημάτων του Δήμου Άνδρου και λοιπών επιχειρήσεων επιθυμούν να κάνουν χρήση πεζοδρομίου, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
και δεν έχουν καταθέσει ακόμη αίτηση,
παρακαλούνται να προσέλθουν στον Δήμο Άνδρου
(Τμήμα Εσόδων, Ισόγειο Κτηρίου Βούλγαρη, Χώρα.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαριογκούλα Τηνιακού, τηλ. επικοινωνίας: 2282360245.

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 09.00-14.30)

και να υποβάλουν αίτηση έως 31 Μαρτίου 2020, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.1080/80.
Κατά την προσέλευση οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να φέρουν τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας ή της Γνωστοποίησης της Άδειας Λειτουργίας Κ.Υ.Ε., καθώς και της πράξης πρόσθετου προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υπάρχει.
Β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Γ. Βεβαίωση ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ στον Δήμο Άνδρου.
Δ. Κάτοψη του χώρου με σχεδιασμένη την διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων, τον χώρο κατάληψης, τις διαστάσεις του πεζοδρομίου.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να κατέχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, προτού προβούν στην κατάληψη του χώρου.
Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις, που χρησιμοποιούνται κοινόχρηστοι χώροι άνευ αδείας, εμπίπτουν στην περ. 8, του άρθρου 3 του ν.1080/80 περί αυθαίρετης χρήσης και καταλογίζεται πρόστιμο με απόφαση Δημάρχου, ισόποσο με το αναλογούν τέλος. Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από τον Δήμο ή την Αστυνομική Αρχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

1 Comment

Αφήστε ένα σχόλιο