Νέα

Ιωάννης Α. Αντωνέλλος: Τι χρειάζεται για να διασφαλιστεί η ελάχιστη θαλάσσια συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Άνδρου

Στο ΙΒ΄ μέρος της από 30.3.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχoμένου (ΦΕΚ Α΄75/30.3.2020) και ειδικότερα στο εξηκοστό δεύτερο άρθρο αυτής, που τιτλοφορείται «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών», ορίζονται τα εξής:
« 1. Για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προς τον σκοπό της διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών, δύναται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30 Απριλίου 2020 για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια ανάθεσης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήματα έναρξης επιλεξιμότητας, τα μισθώματα, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 1. Η περίοδος εφαρμογής της παρ. 1 δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων της παρ. 1, δύναται να πραγματοποιείται μέσω εθνικών ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι δικαιούχοι της ανωτέρω χρηματοδότησης, το ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και τυχόν παρατάσεις ισχύος αυτής».

Επομένως, για να διασφαλιστεί η ελάχιστη θαλάσσια συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του νησιού μας, που σήμερα βασίζεται στην άξια επαίνου συμπεριφορά του ιδιοκτήτη και του πληρώματος του πλοίου «Θεολόγος», χρειάζεται να εκδοθούν άμεσα:
I. Aπόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον καθορισμό της διαδικασίας, των κριτηρίων ανάθεσης, των δικαιολογητικών, των ζητημάτων έναρξης επιλεξιμότητας, των μισθωμάτων, της διαδικασίας εκκαθάρισης και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για την εφαρμογή της, σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους και θα έχει διάρκεια έως τις 30 Απριλίου 2020, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανάλογα με τον κίνδυνο διασποράς του COVID-19.
II. Kοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι της ανωτέρω χρηματοδότησης, το ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και τυχόν παρατάσεις ισχύος αυτής.
III. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση του δρομολογίου ή δρομολογίων.

Θα ήταν ευκταίο αν οι εφοπλιστικές οικογένειες του νησιού μας ένωναν τις δυνάμεις τους, ώστε να επιστρέψει στη γραμμή το πλοίο της εταιρείας συμφερόντων Ανδρίων, Golden Star Ferries ή να βρεθεί κάποια άλλη λύση, διασφαλίζοντας έτσι τουλάχιστον ένα δρομολόγιο ημερησίως για τους κατοίκους της νήσου Άνδρου μέχρι να συναφθούν οι προαναφερόμενες συμβάσεις.
Έχουμε ανάγκη στην παρούσα φάση και είμαστε βέβαιοι ότι μπορείτε να κάνετε τους Ανδριώτες να νοιώσουν ασφαλείς και υπερήφανοι. Είναι κρίμα στο νησί των εφοπλιστών και υπό τις παρούσες ιδιαίτερες συνθήκες, να έχουμε ένα δρομολόγιο κάθε τρεις ημέρες, που μάλιστα εκτελείται από εταιρεία εφοπλιστή που δεν κατάγεται από την Άνδρο.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κορθίου

Ιωάννης Α. Αντωνέλλος

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio