Νέα

Χρήστος Βουραζέρης: Μερικά θέματα του μέτρου της “Επιστρεπτέας Προκαταβολής” που ζητούν διευκρίνιση

Ανάσα για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το μέτρο στήριξης της “Επιστρεπτέας Προκαταβολής”  που ήδη η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατάθηκε έως στις 21/04/2020, αρκεί βέβαια να διευκρινιστούν διάφορα θέματα με την εγκύκλιο που αναμένουμε και συγκεκριμένα….
Στην βασική προϋπόθεση ‘’ Οι επιχειρήσεις να απασχολούν από (έναν) 1 έως (πεντακόσιους) 500 εργαζόμενους’’, αναφέρεται σε εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή στον αριθμό των απασχολουμένων περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, εταίροι, που ασκούν δραστηριότητα εντός της επιχείρησης; Καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο ποιες τελικά επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το παραπάνω μέτρο, ανάλογα με την διευκρίνιση αυτή.
Εποχικές επιχειρήσεις: Πώς θα υπολογιστούν οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές, τουριστικές και γενικά εποχιακές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι την στιγμή αναγγελίας των μέτρων στήριξης δεν απασχολούσαν προσωπικό λόγω της εποχικής λειτουργίας τους. Θα έχουν την δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παραπάνω μέτρο;
Γενικά πότε πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο της απασχόλησης κατά την υποβολή της αίτησης ή σε προγενέστερο χρονικό διάστημα (αντιστοίχιση με τον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας, τον ονομαζόμενο Ε.Μ.Ε.);
Προβληματικές επιχειρήσεις: Δεν πρέπει να οριστούν για τα Ελληνικά δεδομένα ποιές είναι οι προβληματικές επιχειρήσεις και να συμπεριληφθεί η σχετική πληροφορία στην πλατφόρμα;
Αλιεία-γεωργία-κτηνοτροφία: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, που αποτελούν μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής Οικονομίας, θα έχουν το δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ή θα μείνουν εκτός;
Η χρονική διάρκεια ισχύος της ρήτρας περί μη μείωσης προσωπικού ποιά θα είναι τελικά;
Τέλος σύντομα θα πρέπει να γίνουν γνωστά, το επιτόκιο χορήγησης της προκαταβολής, η περίοδος χάριτος, ο χρόνος αποπληρωμής και το ποσό της προκαταβολής που θα επιστραφεί στο Δημόσιο.

Αφήστε ένα σχόλιο