Νέα

Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημήτρη Γιαννίση στις εταιρείες ίντερνετ για τις πολύ χαμηλές ταχύτητες του στην Άνδρο

 

Επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ο Αντιδήμαρχος Άνδρου, Δημήτρης Γιαννίσης, προς τους τρεις εταιρείες -παρόχους ίντερνετ για την μη  ανάληψη καμιάς πρωτοβουλίας ενεργοποίησης των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης που είναι εγκατεστημένες και διαθέσιμες   σε σχεδόν όλα τα χωριά την Άνδρου από τον Νοέμβριο του 2019 με αποτέλεσμα , εν μέσω  της πανδημίας του covid-19, και με τόση χαμηλή ταχύτητα στο νησί να είναι ανέφικτες οι τηλεδιασκέψεις, επιμορφώσεις και  διανομή  ψηφιακού περιεχομένου (και υπηρεσιών).

 

Η επιστολή -διαμαρτυρία: 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ                                                                  

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση: Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο, Χώρα Άνδρος, Τ.Κ. 84500

Πληροφορίες: Δ. Γιαννίσης

Email: [email protected], [email protected]

   Άνδρος,31.03.2020

ΑΠ: 2744

Προς: 1. Cosmote, Υπόψη: Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μιχάλη Τσαμάζ

2. Cosmote, Υπόψη:  Chief Marketing Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγιώτη  Γαβριηλίδη

3. Vodafone, Υπόψη: Περιφερειακού Διευθυντή Κρήτης και Νησιών Αιγαίου, Κ. Μένανδρο Παντελίδη

4. Wind, Υπόψη: Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κ. Νάσο Ζαρκαλή

Κοιν:

1.    Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Πιερρακάκη

2.    Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκο

3.    Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γ. Λεονταρίτη

4.    Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

5.                Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, κ. Α. Τζωρτζακάκη

6.                Rural Connect, υπόψη Προέδρου, Π. Σουρέτη. fax:2106646353

 

ΘΕΜΑ : Ενημέρωσή μας για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην νήσο Άνδρο.

  Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι,

Εκ μέρους του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ, θα ήθελα με την παρούσα να σας θέσω τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας αναφορικώς με την επίτευξη του Εθνικού Στόχου 1 για τη διαθεσιμότητα και τη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων και, ειδικότερα, για τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 30 Mbps για όλους τους Έλληνες και, ακολούθως, να ζητήσω την ενεργοποίησή  σας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, για την επίτευξη των εθνικών στόχων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό Σχέδιο NGA), η απαιτούμενη δημόσια παρέμβαση εστιάζει αφενός στην εξασφάλιση ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, ώστε οι σχετικές ιδιωτικές επενδύσεις να είναι βιώσιμες, αφετέρου στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων, ώστε να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών ακόμα και σε περιοχές όπου διαπιστώνεται αποτυχία της αγοράς (market failure) και να αντιμετωπιστεί ο «ψηφιακός αποκλεισμός».

Το νησί της Άνδρου είναι μια από τις περιοχές στις οποίες υλοποιήθηκε το έργο με τίτλο «Aνάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές».

Η συγκεκριμένη δημόσια παρέμβαση αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας σε «λευκές» αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, με προϋπόθεση την τεχνολογική ουδετερότητα και την προοπτική αξιοποίησής τους από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους του ιδιωτικού τομέα.

Το έργο υλοποιήθηκε σε περιοχές όπου δεν υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, λόγω της χαμηλής εμπορικής τους αξίας, με στόχο την εξάλειψη του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ απομακρυσμένων ή μειονεκτικών περιοχών και την ταχύτερη επίτευξη της ψηφιακής τους σύγκλισης με τις προνομιούχες περιοχές της χώρας και συμβάλλει στην ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων, καθώς και στη διευκόλυνση των υπαρχόντων παρόχων να υλοποιήσουν στις περιοχές παρέμβασης την δική τους στρατηγική ιδιωτικών επενδύσεων.

 

Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου έργου έχει συσταθεί η Εταιρεία RURAL CONNECT. Στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://ruralconnect.gr/emporiki-diathesi), βρίσκεται στη διάθεσή σας αναλυτικός κατάλογος των οικισμών της Άνδρου στους οποίους παρέχεται εμπορική διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών. (βλέπε και συνημμένο πίνακα καλυπτόμενων οικισμών)

Σε επικοινωνία μας με την εν λόγω Εταιρεία, μας εξηγήθηκε ότι, βάσει νόμου και συμβάσεων (βλ. https://ruralconnect.gr/services), η RURAL CONNECT παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε μορφή «ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ» μόνο προς αδειοδοτημένους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους λιανικής, οι οποίοι παρέχουν με την σειρά τους αυτές τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στους τελικούς καταναλωτές με βάση την εκάστοτε εμπορική πολιτική τους.

 

Μέχρι αυτή τη στιγμή, και εν μέσω μιας παγκόσμιας πολύ δύσκολης συγκυρίας, δεν έχει αναπτυχθεί καμιά πρωτοβουλία ενεργοποίησης των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο νησί μας.

 

Κυρίες / Κύριοι,

Η ευρυζωνικότητα αποτελεί στις ημέρες μας είδος καθολικής υπηρεσίας, που η παροχή της είναι απολύτως απαραίτητη στο σύνολο του πληθυσμού και ιδίως σε απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές όπως  τα νησιά μας, που αδημονούν για την ενεργοποίησή της για την καταπολέμηση των δυσχερειών που προκαλεί η γεωγραφία και η απόσταση από τον κύριο Ελληνικό Κορμό.

Η συμβολή των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην αναβάθμιση της ελληνικής περιφέρειας αφορά τόσο την προώθηση νέων μορφών οικονομικής και βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και εξασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη, την εδαφική συνοχή και την αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών για τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών.

Μεταξύ των σημαντικότερων ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω των δικτύων επόμενης γενιάς θεωρείται η αύξηση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα.

 

Στις κρίσιμες καταστάσεις που βιώνουμε με την πανδημία του Κορονοϊού, οι ψηφιακές απαιτήσεις σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς είναι πολύ υψηλές και οι ανάγκες επιτακτικές.

Δεδομένων των συνθηκών κοινωνικής αποστασιοποίησης που δημιουργείται από τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα, η κοινωνική και οικονομική ισορροπία στο νησί μας καθίσταται δυσχερής, αλλά και η δυνατότητα των δημοσίων υπηρεσιών για την υποστήριξη της κατάστασης βαίνει διαρκώς μειούμενη.

Καθώς, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, δεν μπορούμε να περιμένουμε την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων με όρους κερδοφορίας, ζητούμε επειγόντως την ενεργοποίηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κάνοντας επίκληση στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, αλλά και την παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας της Άνδρου για τη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Αναμένουμε την άμεση ενημέρωσή σας με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης που σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσδιορίζει την έναρξή τους στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα.

Με πίστη στην Κοινωνική Ευθύνη που θα επιδείξετε.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση.

Επίσης σας δηλώνουμε την διαθεσιμότητά μας για την διευκόλυνση του έργου σας.

 

Με τιμή,

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ

 

Ενημερωτικό Σημείωμα «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

(πηγή: https://ruralconnect.gr/emporiki-diathesi)

Αφήστε ένα σχόλιο