Βίντεο: Η με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση 12 δημοτικών συμβούλων για το αιολικό στο Φραγκάκι