Επιτροπή Αγώνα Άνδρου ενάντια στις Βιομηχανικές Ανεμογεννήτριες – Πεπραγμένα των πρώτων δύο μηνών

Mε την υπ’ αριθμό 69/7-3-2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με τίτλο «Σχέδιο αντίδρασης και εξεύρεσης εναλλακτικής πρότασης και δράσεων για τις ανεμογεννήτριες» συστάθηκε η Επιτροπή Αγώνα Άνδρου, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Άνδρου και συγκεκριμένα τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του νησιού καθώς και από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιτροπή Αγώνα Άνδρου ενάντια στις Βιομηχανικές Ανεμογεννήτριες – Πεπραγμένα των πρώτων δύο μηνών.