Νέα

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Επαρχείου υπενθυμίζει τις καταληκτικές ημερομηνίες αιτημάτων σχετικών με τον πρωτογενή τομέα

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Επαρχείου Άνδρου θα ήθελε να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους τις καταληκτικές ημερομηνίες για διάφορα αιτήματα που πρέπει να υποβληθούν και αφορούν δράσεις για τον πρωτογενή τομέα.
Πιο συγκεκριμένα έχουμε στον αμπελοοινικό κλάδο :
Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων – Αιτήσεις έως 10 Μαΐου 2020
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν έως 10 Μαΐου 2020, να υποβάλλουν αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον τομέα Ψηφιακές Υπηρεσίες ( http://e-services.minagric.gr ). Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αµπελώνων περιόδου 2020–2021- Αιτήσεις έως 25 Μαΐου 2020
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων (Σύρος) καθώς και στο Τµήµα Αγροτικής Οικονομίας Άνδρου έως και 25 Μαΐου 2020. Το πρόγραµµα επιδοτεί της παρακάτω δράσεις:
1. Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινομημένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία (Ποσό ενίσχυσης : 1175,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)
2. Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαμβάνει Υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων (Ποσό ενίσχυσης 260,00€/στρ.)
3. Τον επανεµβολιασµό υφιστάμενων αμπελώνων (Ποσό ενίσχυσης 620,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)
4. Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης (Ποσό ενίσχυσης 515,00€/στρ.)

• Υπενθυμίζουμε σε όλους τους αμπελοκαλλιεργητές με έκταση οινοποιήσιμων αμπελιών μεγαλύτερη από ένα στρέμμα την υποχρέωση τους για εγγραφή / ενημέρωση στο αμπελουργικό μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για να μπορούν να συμμετέχουν στα παραπάνω προγράμματα. Οι αιτήσεις γίνονται όλο το χρόνο στο Τµήµα Αγροτικής Οικονομίας Άνδρου.

Στο κλάδο της μελισσοκομίας:
• Δράση 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”- Αιτήσεις έως 14 Μαΐου 2020.
Η υποβολή της αίτησης- δήλωσης απευθείας στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά & Κυκλάδων ή μέσω του Μελισσοκομικού Συλλόγου / Συνεταιρισμού Άνδρου.

• Δράση 3.2 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”- Αιτήσεις έως 18 Μαΐου 2020.
Η υποβολή της αίτησης- δήλωσης απευθείας στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά & Κυκλάδων ή μέσω του Μελισσοκομικού Συλλόγου / Συνεταιρισμού Άνδρου.

ΟΣΔΕ 2020:
• Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2020 (ΕΑΕ 2020) – Αιτήσεις έως 15 Ιουνίου 2020
Η υποβολή της αίτησης υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή, από τον ίδιο τον δικαιούχο δωρεάν με απευθείας χρήση της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, κατόπιν εγγραφής στο on-line σύστημα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/)
ή
μέσω του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στην περιοχής μας ( ΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)
.

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Λάσκαρης Δημήτρης

Ο Υπάλληλος ΤΑΟ Άνδρου
Φιλιππίδης Γιώργος
Γεωπόνος

Αφήστε ένα σχόλιο