Άλλες 33 νέες ανεμογεννήτριες εγκρίθηκαν για εγκατάσταση στην Άνδρο, πάνω από Άχλα, Γαύριο, Μπατσί, Ατένι και Φρουσαίους!

Οι θέσεις στην Άνδρο των 33 ανεμογεννητριών (Ομίλου Κοπελούζου) που εγκρίθηκαν στις 25/5/2020 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.