Ο Δήμαρχος Άνδρου για τις 33 νέες ανεμογεννήτριες

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκε η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργεια (ΑΣΠΗΕ)» όπου περιλαμβάνει και την έγκριση τοποθέτησης 33 νέων ανεμογεννητριών στην Άνδρο, στις θέσεις Σκουμπι, Γκοράκι και Καφούτσι συνολικά 75,9ΜW. Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, καθώς και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Δήμαρχος Άνδρου για τις 33 νέες ανεμογεννήτριες.