Φορείς και Ενεργοί Πολίτες της Άνδρου ανοίγουν τον γκρίζο φάκελο των αδειοδοτήσεων αιολικών στη Ράχη – Ξηροκόμπι και Φραγκάκι

Υποβλήθηκε σήμερα: α) Αναφορά για σκόπιμη υποβάθμιση περιβάλλοντος και πρόκληση σημαντικής περιβαλλοντικής ζημίας ως συνέπεια  της  απόφασης έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων για  τον Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση Φραγκάκι Δήμου Κορθίου Άνδρου που αποτελείται από  πέντε (5) Α/Γ, ονομαστικής ισχύος 3 MW εκάστη, με διάμετρο πτερωτής 90 μ. και ύψος πυλώνα 80 μ., εξοπλισμένων με σύστημα ακουστικού εκφοβισμού, κατόπιν  αναληθούς περιβαλλοντικής δήλωσης του άρθρου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Φορείς και Ενεργοί Πολίτες της Άνδρου ανοίγουν τον γκρίζο φάκελο των αδειοδοτήσεων αιολικών στη Ράχη – Ξηροκόμπι και Φραγκάκι.