Νέα

Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 7 προσλήψεις του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στην Άνδρο

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02.06.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020 ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι θέσεις θα πληρωθούν μέσω της προκήρυξης 4Κ/2020 ΑΣΕΠ (15/ΑΣΕΠ/18.05.2020), στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα (www.asep.gr).
Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσομένων θέσεων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά σε παρεχόμενες από οργανωμένες δομές των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατ’ οίκον υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας και οικογενειακής οικιακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης στο σπίτι του άρθρου 17 του ν. 4674/2020, με στόχο την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά, δεν έχουν επαρκείς πόρους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παραμένοντας στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Ως προς τον Δήμο Άνδρου, προβλέπονται θέσεις, ως εξής :
• 2 θέσεις : ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
• 1 θέση : ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
• 1 θέση : ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
• 3 θέσεις : ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία, όπως αναφέρει το ΑΣΕΠ, έχει ως ακολούθως:
• Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρχίζει σήμερα στις 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
• Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ο Δήμαρχος Άνδρου
Δημήτρης Λοτσάρης

Αφήστε ένα σχόλιο