Νέα

Το Μουστάκειο Κληροδότημα παρατείνει την προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για τις υποτροφίες του σε φοιτητές

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΚΟΡΘΙΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΠΕΤΡΟΥ Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ σε συνέχεια της από 7-5-2020 προκήρυξης για τη χορήγηση έξι (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για τους εισαχθέντες και δευτεροετείς φοιτητές και σπουδαστές σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία στην έκδοση των απαιτούμενων προς υποβολή εγγράφων στα πλαίσια της προαναφερόμενης προκήρυξης, εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνει την προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων έως και την 30η Iουνίου 2020. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 7-5-2020 προκήρυξης.

Κόρθιο Ανδρου, 10 Ιουνίου 2020
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφήστε ένα σχόλιο