Νέα

Δημοτικοί Σύμβουλοι ζητούν τα πρακτικά και το βίντεο του τελευταίου Δημ. Συμβουλίου ( 11/8/20)

Προς:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, κ. Ελ. Μπάλλα,
2. Δήμαρχο Άνδρου, κ. Δ. Λοτσάρη,

Κοινοποίηση:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,
– Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Π. Πολύχρονη, Πειραιάς
– Τμήμα Διοίκησης Κυκλάδων, Ερμούπολη , Σύρος, Προϊστάμενο κ. Αρ. Μαρκαντώνη
2. Υπουργείο Εσωτερικών
– Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Θεοδωρικάκου [email protected]
– Γραφείο Υφυπουργού, κ. Θ. Λιβανίου email: [email protected]
– Υπηρεσιακή Γραμματέα, κ. Η. Βαλατσού email: [email protected]
3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
– Γραφείο Προέδρου
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, email: [email protected]

ΘΕΜΑ : Χορήγηση αντιγράφου απομαγνητοφωνημένων πρακτικών καθώς και
βιντεοσκόπησης από τη συνεδρίαση της 11.08.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου
Άνδρου
Κύριε Πρόεδρε Δ.Σ. Άνδρου,
Σε συνέχεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 11.08.2020 μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-presence, με την παρούσα και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 καθώς και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας όπως ισχύει, α ι τ ο ύ μ ε θ α όπως μας χορηγήσετε:
α. Ακριβή αντίγραφα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της συγκεκριμένης
συνεδρίασης και
β. Την ακριβή βιντεοσκόπηση της εν λόγω συνεδρίασης από την έναρξη μέχρι τη λήξη
αυτής.
Επισημαίνεται ότι προξενεί πολλά ερωτηματικά το γεγονός ότι από την λήξη της επίμαχης συνεδρίασης (κατά την οποία τόσο Εσείς όσο -και κυρίως- ο κ. Δήμαρχος προβήκατε σε ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς και ποινικά ελεγκτές εκφράσεις εις βάρος δημοτικών συμβούλων, κοινοποιώντας, χλευάζοντας μάλιστα, άκρως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αυτών, προκαλώντας σε μεγάλο βαθμό το Σώμα
αντί να φροντίσετε να λειτουργείτε αντικειμενικά, νηφάλια και ακομμάτιστα διασφαλίζοντας την ομαλή και δημοκρατική λειτουργία του Δ.Σ.) μέχρι και σήμερα, δεν έχετε δημοσιοποιήσει σε κανένα τοπικό μέσο επικοινωνίας, την βιντεοσκόπηση της εν λόγω συνεδρίασης όπως κάνατε κάθε φορά κατά πάγια πρακτική σας με όλες τις λοιπές συνεδριάσεις μας, παρότι σας το ζήτησε και η ίδια η κ. Μαμάη τόσο κατά
την ώρα της συνεδρίασης, όσο και εγγράφως την επομένη.
Το παρόν έγγραφο μας κοινοποιείται τόσο στην εποπτεύουσα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου όσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβουμε χωρίς προσκόμματα εκ μέρους του Δήμου Άνδρου, τα αιτηθέντα
στοιχεία δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση τόσο ο κ. Δήμαρχος όσο και ο κ. Πρόεδρος Δ. Σ. έθιξαν πολλαπλώς και απροκάλυπτα, με αγοραίο μάλιστα ύφος που δεν συνάδει σε δημοκρατικά εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς, μεγάλο μέρος των παρόντων δημοτικών συμβούλων, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια εξουσίας του θεσμικού τους ρόλου, γεγονός που χρήζει περαιτέρω ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές
(βλ. Συνημμένα επιστολές- άρθρα των επικεφαλής τόσο της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην Δημάρχου Άνδρου κ. Θ. Σουσούδη, όσο και της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Ι. Καπάκη).

Οι αιτούντες δημοτικοί Σύμβουλοι ελάσσονος πλειοψηφίας Δήμου Άνδρου
Αδάμης Βασίλειος
Καπάκης Ιωάννης
Μαμάη Τασούλα
Τσαούσης Σπυρίδων

Αφήστε ένα σχόλιο