Νέα

” Η Άνδρος της ζωής μας”: Μη εκτέλεση από τη Δημοτική Αρχή Άνδρου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για σύνταξη μελέτης για το λιμάνι Γαυρίου

ΕΠΕΙΓΟΝ

Δημοτική Παράταξη Δήμου Άνδρου Άνδρος, 22.09.2020

ΠΡΟΣ

Δήμαρχο Άνδρου κ. . Λοτσάρη διαμέσου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου, κ. Ελ. Μπάλλα

Κοινοποίηση:

1. Πρόεδρο και Μέλη .Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου, Λεωφόρος Μεγαλόχαρης 24, 84 200 Τήνος, e-mail: [email protected], [email protected]

2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Δ/νη Λιμενικών Υποδομών, Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Μελετών, Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, 115 26 Αμπελόκηποι, Αθήνα, e-mail: [email protected]

3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ι. Γραφείο Υπουργού , κ. Ι. Πλακιωτάκη, e-mail: [email protected]

ii. Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων , Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς, e-mail : [email protected]

iii. Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, e-mail: [email protected]

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

i. Γραφείο Συντονιστή, κ. Πολύκαρπου Πολυχρονάκη, Πειραιάς

ii. Τμήμα Διοίκησης Κυκλάδων, Προϊστάμενο κ. Αρ. Μαρκαντώνη, Ερμούπολη, Σύρος

[1]

Θ Ε Μ Α : Μη εκτέλεση από τη Δημοτική Αρχή Άνδρου της υπ΄αρ. 107/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου

Σχετ. : Η υπ΄αρ. 107/23.06.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου (Α. .Α. : 6Ρ9ΔΩΨΙ-ΡΝ6 – αναρτηθείσα στις 1.07.2020) με θέμα ¨¨Πρόταση για σύνταξη μελέτης Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένος (ΠΕΑΛ) για το λιμάνι Γαυρίου¨¨

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του .Σ. Άνδρου,

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Άνδρου,

Με την παρούσα επιστολή μας, σας ζητούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για την τύχη της υπ΄αρ. 107/20020 Απόφασης που το Δημοτικό μας Συμβούλιο νομίμως έλαβε κατά πλειοψηφία στις 23.06.2020 και αφορά την έγκριση σύνταξης μελέτης ΠΕΑΛ για το λιμάνι του Γαυρίου καθώς παρατηρούμε ότι ο κ. Δήμαρχος δεν έχει προβεί σε ουδεμία σχετική ενέργεια μέχρι σήμερα παρότι έχουν παρέλθει σχεδόν 3 μήνες από τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης και αυτή είναι υποχρεωτικώς άμεσα εκτελεστή από τη δημοτική αρχή σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006.

Γνωρίζουμε από πληροφορίες που μας έδωσε η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου ότι δεν τους έχε αποσταλεί η συγκεκριμένη Απόφαση παρότι το Ταμείο έχει σοβαρή αρμοδιότητα και ενεργή εμπλοκή στην υλοποίηση της Απόφασής μας για την εκπόνηση μελέτης ΠΕΑΛ Γαυρίου Άνδρου, λαμβανομένου υπόψη τόσο της ιδιαίτερα εκφρασμένης θετικής στάσης του ως προς το θέμα όσο και του γεγονότος ότι έχει ήδη εγγράψει ενδεικτική πίστωση στον τρέχον προϋπολογισμό του για τη δαπάνη εκπόνησης της Μελέτης ΠΕΑΛ Γαυρίου καθώς το κόστος της μελέτης αυτής, ως γνωστόν, δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο Άνδρου.

Παρότι όλα τα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της σύνταξης της Μελέτης ΠΕΑΛ η οποία θα συνεισφέρει τα μέγιστα στη συνολική (και όχι αποσπασματική και πρόχειρη επισκευή που θα επιχειρηθεί με τη μελέτη ανάπλασης Γαυρίου την οποία έχει ομοίως εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά αφορά περιορισμένης

[2]

έκτασης επισκευές στις υπάρχουσες λιμενικές εγκαταστάσεις και τίποτα παραπάνω) βελτίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του βασικού λιμανιού του νησιού μας συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στο τουριστικό προϊόν της Άνδρου, εντούτοις διαφαίνεται ότι ο κ. Δήμαρχος αγνοεί προκλητικά να εκτελέσει τα όσα ορίζει η υπ΄αρ. 107/2020 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, επιλέγοντας τον άγονο δρόμο της κωλυσιεργίας και της (σκόπιμης ??) αδιαφορίας, δυναμιτίζοντας έτσι και την ομαλή λειτουργία του

.Σ. το οποίο βλέπει να λαμβάνονται αποφάσεις τις οποίες κατόπιν ο Δήμαρχος αγνοεί προκλητικά διότι δεν διαθέτει την πλειοψηφία στο συγκεκριμένο, δημοκρατικά εκλεγμένο, Όργανο.

Καθώς η μελέτη ΠΕΑΛ Γαυρίου που αποφασίσαμε συνιστά υψίστης σημασίας επένδυση για τον τόπο μας και την τοπική οικονομία, ουδείς νομιμοποιείται να αφήνει στα συρτάρια του τη σχετική απόφαση του .Σ. ή να την μπερδεύει – σκοπίμως – με τη μελέτη ανάπλασης λιμένος Γαυρίου καθώς πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές μελέτες με διαφορετική σκοπιμότητα και βαρύτητα για το νησί μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους που μας ανησυχούν, σας καλούμε να μας γνωρίσετε τις ακριβείς ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί από τις 23.06.2020 και εφεξής έτσι ώστε να αρχίσει να υλοποιείται η υπ΄αρ. 107/2020 Απόφαση του .Σ. Άνδρου από τον Δήμαρχο κ. Λοτσάρη.

Σε περίπτωση κατά την οποία – προφανώς αδικαιολόγητα και κατά παράβαση της βούλησης του .Σ. – ουδέν έχετε πράξει μέχρι τώρα, ενημερώστε μας τουλάχιστον για τον χρονοπρογραμματισμό των ενεργειών σας το επόμενο διάστημα .

Επιπλέον δε με την παρούσα επιστολή μας κοινοποιούμε, μεταξύ άλλων, και στο αρμόδιο Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου τη σχετική Απόφαση του .Σ. Άνδρου για την έγκριση της σύνταξης Μελέτης ΠΕΑΛ Γαυρίου καθώς ο κ. Λοτσάρης δεν μερίμνησε περιέργως να το πράξει εδώ και 3 μήνες και καλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου όπως ενεργήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας ώστε να εκκινήσει επιτέλους η διαδικασία της Μελέτης που θα αποτελέσει έργο πνοής για το Γαύριο και όλο το νησί μας, ενημερώνοντάς μας σχετικά για τις ενέργειές τους.

[3]

Τέλος, παρακαλούμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου όπως ασκήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο και μας ενημερώσει σχετικά προκειμένου να εξακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους ο Δήμαρχος Άνδρου αδιαφορεί να σεβαστεί και εφαρμόσει εδώ και 3 μήνες, όπως άλλωστε υποχρεούται, την υπ΄αρ. 107/2020 Απόφαση του .Σ. Άνδρου.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Οι Αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Άνδρου

της Δημοτικής Παράταξης “Ανδρος της Ζωής μας”

Γιάννης Καπάκης

Βασίλης Αδάμης

Αναστασία Μαμάη

Σπυρίδων Τσαούσης

1 Comment

  • Να ήταν η μόνη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που δεν εκτελεί ο κύριος Λοτσαρης και οι συν αυτώ… Είναι το αγαπημένο τους σπορ αυτή η τακτική.

Αφήστε ένα σχόλιο