Νέα

Λιμεναρχείο Άνδρου: Ποιοι άνεργοι ναυτικοί δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων;

Τις κατηγορίες των δικαιούχων άνεργων ναυτικών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των εορτών των Χριστουγέννων κάνει γνωστές το Λιμεναρχείο Άνδρου

Αναλυτικότερα δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 είναι οι άνεργοι ναυτικοί που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας δώδεκα (12) μήνες εντός της τριετίας από 25-11-2017 έως 25-11-2020

ή

Έχουν εικοσιτέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία εντός της 5ετίας από 25-11-2015 έως 25-11-2020.

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του μέχρι και τα Χριστούγεννα 2020 (25-12-20) χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες.

Οι προϋποθέσεις (α) και (β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά. (Ανεργία εντός της περιόδου 25-11-18 έως 25­11-20).

Το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ναυτικός επιδοτήθηκε με αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω αναστολής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με την Π.Ν.Π 75/30-03-20 εξαιτίας των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του Κορωνοιού. Η υπηρεσία αυτή θα προσμετρηθεί ως κανονική υπηρεσία στον υπολογισμό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων 2020.

Οι παραπάνω ναυτικοί πρέπει να έχουν τελευταία απόλυση εντός της περιόδου από 25-12-2018 έως25-11-2020 (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει άδειες και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια).

α) Έχουν επιδοτηθεί για τακτική ανεργία μετά την 01-01-20 τουλάχιστον για τέσσερις (04) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (01) μήνα.

β) Έχουν επιδοτηθεί για ειδική ανεργία (σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ 1-3 της Π.Ν.Π 90Α) μετά την 01-05-20 τουλάχιστον για τέσσερις (04) μήνες και δεν έχουν ναυτολογηθεί έκτοτε περισσότερο από ένα (01) μήνα.

Οι προυποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β) συντρέχουν και αθροιστικά )π.χ 2 μήνες τακτικής ανεργίας και 2 μήνες ειδικής ανεργίας) και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (01) μήνα.

Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες και απόλυση από τις τάξεις του Στρατού μετά τις 25-06-20 (απολυτήριο Στρατού).

«Διαδικασία χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άνεργων ναυτικών για τις Εορτές Χριστουγέννων 2020, λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του Κορονοϊου»

Το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης ενημερώνει τους άνεργους ναυτικούς για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων 2020 προκειμένου να υπάρξει ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών για έλεγχο είναι αποκλειστική για το διάστημα από 30-11-2020 έως και 22-12-2020.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εξυπηρέτηση των ναυτικών είναι τα παρακάτω:

ΒΗΜΑ 1ο

Κάθε ναυτικός πρέπει να εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Ο.Ν www.oikosnautou.gr και στην συνέχεια στην ανακοίνωση με τίτλο «Οδηγίες για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2020» και από εκεί να εκτυπώσει το αρχείο pdf με ΘΕΜΑ «Αίτηση χορήγησης έκτακτης Οικονομικής ενίσχυσης Δώρου Χριστουγέννων 2020». Αφού συμπληρώσει στην αίτηση τα στοιχεία του, την υπογράφει και μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με την εγκύκλιο και τα οποία αναγράφονται στο κάτω μέρος της αίτησης, την εσωκλείει σε φάκελο μεγέθους Α4 στον οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο του και τον ΑΜΗΝΑ. Κατόπιν αφού πρώτα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης (τηλ 22510-22273) η με το 22510-40827 και να κλείνεται ραντεβού προκειμένου να καταθέσει τα δικαιολογητικά του.

ΒΗΜΑ 2ο

Αφού συμπληρωθεί το πρώτο βήμα ο ναυτικός πρέπει να επικοινωνήσει με το Παράρτημα Οίκου Ναύτου Μυτιλήνης προκειμένου να του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η fax η πρόσκληση κατάθεσης των δικαιολογητικών την οποία πρέπει να εκτυπώσει και υπογράψει και να φέρει μαζί του κατά την υποβολή των δικαιολογητικών. Στην συνέχεια ο ναυτικός θα πρέπει να στείλει το απαραίτητο SMS στο 13033 με κωδικό 3 και τα λοιπά στοιχεία του που απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

(ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4)

Η υπηρεσία σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2015 έως 2020 εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 25-01-2020 καθώς επίσης και η επόμενη κενή σελίδα του Ναυτικού Φυλλαδίου μετά την τελευταία απόλυση.
Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως είναι στην 3-4 ή 4-5 του Φυλλαδίου).
Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού (Αριθμός ΙΒΑΝ στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός).
Λόγω των έκτακτων μέτρων δεν απαιτείται εγγραφή στους καταλόγους του ΓΕΝΕ.
Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών των Χριστουγέννων 2020 που θα βρείτε στην εγκύκλιο και η οποία πρέπει να εκτυπωθεί και υπογραφεί από εσάς.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Για την προσμέτρηση της υπηρεσίας πλοίων στερουμένων ναυτολογίου απαιτείται η προσκόμισης της
βεβαίωσης από το ΝΑΤ για την καταβολή των εισφορών.

Γραμμάτια εξαγοράς του ΝΑΤ για την υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε μη συμβεβλημένο πλοίο με
ξένη σημαία (εφόσον αυτή δεν έχει περαστεί ακόμη στο ναυτικό φυλλάδιο).

Απολυτήριο από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων μετά την 25-06-20 (απολυτήριο στρατού).
Βεβαιώσεις κύκλου σπουδών στο ΚΕΣΕΝ (Βεβαιώσεις μετά την τελευταία απόλυση δεν προσμετρούνται).
ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει σε σφραγισμένο φάκελο Α4
Αιτήσεις χωρίς ή με ελλειπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

Για κάθε διευκρίνιση οι ναυτικοί μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου.  www.oikosnautou.gr.

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio