Γιάννης Καπάκης: «Μήπως έχουμε και σοβαρό έλλειμμα διοίκησης στο Δήμο μας ;»

GIANNIS KAPAKIS ANDROS TIS ZOIS MAS VANGLOUK ANDROSFILM_1

Θλιβερή παράσταση της διοίκησης του Δήμου Ανδρου

Η παρέμβαση του Γιάννη Καπάκη επικεφαλής της δημοτικής παράταξης,  »ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ » στο  Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, 29ης Αυγούστου 2016, για ένα απο τα σοβαρότερα θέματα και έχει να κάνει με τα οικονομικά του αφού πρόκειται για το θέμα των εσόδων-εξόδων α΄εξαμήνου 2016 του προυπολογισμού του Δήμου μας.
Πιο συγκεκριμένα οι παρατηρήσεις του επικεφαλής του »ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ » τις οποίες ζήτησε να γραφτούν αυτούσιες στα Πρακτικά έχουν ως εξής:
» Επί της έκθεσης υλοποίησης εσόδων-εξόδων α΄ εξαμήνου 2016 του Π/Υ του Δήμου μας, έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι εφόσον κλείσαμε το α΄ εξάμηνο, τα μεγέθη της εκτέλεσης του Π/Υ θα πρέπει να κυμαίνονται σε ποσοστιαία κλίμακα γύρω στο 50% (και για να είμαστε πιο χαλαροί γύρω στο 42-45%) εφόσον δεν θέλουμε να κλείσει η χρήση με ελλειμματικό Π/Υ :
Ως προς το σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ λοιπόν:
Το σημαντικότερο ίσως μέγεθος για την ευρωστία του Δήμου μας, εκείνο των ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, κυμαίνεται μόλις στο 35,53% (δηλ. 1,2 εκ. ευρώ) ως προς τα βεβαιωθέντα, αποκλίνοντας σημαντικά από το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό των 3,9 εκ. ευρώ. Και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος της χρήσης να πετύχουμε τον προϋπολογισθέντα στόχο μας. Και η σύγκριση που επιχειρεί να μας παρουσιάσει η δημοτική αρχή μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων ιδίων εσόδων εμφανίζοντας μια δήθεν καλή εικόνα, ουδόλως ωφελεί, αντίθετα δρά παραπλανητικά αφού δεν αποδίδει την αληθινή οικονομική εικόνα.

Ως προς τα ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ ομοίως, βεβαιώθηκε μόλις το 16,71% των προϋπολογισθέντων, ποσό πολύ χαμηλό για τη λήξη του 1ου εξαμήνου.
Παρουσιάζεται υστέρηση στην είσπραξη των ανταποδοτικών τελών τα οποία εισπράττονται μέσω των λογ/σμών της ΔΕΗ, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο , το ίδιο και στα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών παρότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι τα πιο εύκολα τέλη ως προς την είσπραξή τους.
Σοβαρό πρόβλημα υφίσταται και στα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ με την σχεδόν ανύπαρκτη εισπραξιμότητά τους (μόλις 4,9% επί των προϋπολογισθέντων). Η αιτίαση της έλλειψης φορολογικής βάσης που προβάλλεται στην εισήγηση, δεν απαντά στο εάν η Οικονομική Υπηρεσία έχει εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες για διασταύρωση και εντοπισμό στοιχείων των οφειλετών του Δήμου με τις πληροφοριακές βάσεις της ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών, εάν έχει προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον ΚΕΔΕ, σε δεσμεύσεις φορολογικής και δημοτικής ενημερότητας των οφειλετών κ.α. Το κονδύλι αυτό και η άσχημη πορεία του πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τη διοίκηση του Δήμου καθόσον φαίνεται να διαφεύγουν σημαντικά έσοδα από παλαιές οφειλές τρίτων που δεν μπορούν να εισπραχθούν, άγνωστο για ποιο λόγο.
Δεν διευκρινίζεται στην εισήγηση εάν πρέπει το Δ.Σ. να προβεί υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ μειώνοντας τα ποσά των εσόδων που διαφαίνεται ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν μέχρι το τέλος του έτους, με αντίστοιχη μείωση των δαπανών, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο Π/Υ.
Ως προς το σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ:
Παρατηρώντας πάντα συγκριτικά έσοδα με έξοδα και όχι μόνον μεμονωμένες κατηγορίες αυτών στο εσωτερικό τους όπως κάνει η δημοτική αρχή με τη στείρα ανάλυσή της, διαπιστώνουμε ότι τιμολογήθηκαν λειτουργικές δαπάνες σε ποσοστό 39,2% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ την ίδια στιγμή τα ίδια τακτικά έσοδα ήταν λιγότερα (35,51%) και επίσης πληρώθηκαν ακόμα λιγότερα έξοδα (29,45%) απ΄όσα τιμολογήθηκαν.
Στις επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την κρατική επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ (βλ. ΣΑΤΑ κυρίως) αλλά και από ευρωπαϊκά προγράμματα, παρατηρείται πολύ υψηλό ποσοστό δέσμευσης 87,7%, ενώ τιμολογήθηκε μόλις το 18,21% αυτών και πληρώθηκε ακόμα λιγότερο, το 14,89% αφού το αντίστοιχο έσοδο καταβάλλεται με μεγάλη καθυστέρηση από την κεντρική κυβέρνηση και αρκετά μειωμένο σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια.
Σε σχέση με τις παλαιές οφειλές του Δήμου προς τρίτους ΠΟΕ έχει πληρωθεί μόλις το 29,36% των προϋπολογισθέντων, στοιχείο που δείχνει σοβαρή αδυναμία ομαλής αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Δήμου.
Εν τέλει μήπως ο Δήμος μας δεν έχει την τόσο «ωραιοποιημένη» εικόνα που προσπαθεί απεγνωσμένα να μας εμφανίσει η τωρινή διοίκηση ?

Τελειώνοντας έχω να πώ ότι προκαλεί ιδιαίτερη κατάπληξη το γεγονός της ουσιαστικής καταψήφισης του εν λόγω θέματος από τον κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Χρ. Βουραζέρη όταν αυτό συζητήθηκε στις 26.07.2016 στην Οικονομική Επιτροπή, όπου σε μια πρωτόγνωρη κίνηση ψήφισε ΠΑΡΟΝ αυτοαναιρούμενος ουσιαστικά, με την αιτιολογία ότι δεν του δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για να μελετήσει την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας αφού αυτή κατατέθηκε καθυστερημένα, λές και ο ίδιος δεν είναι ο απολύτως υπεύθυνος πολιτικά επικεφαλής της Οικονομικής Υπηρεσίας, αυτός συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της Ο.Ε., αυτός έχει έχοντας την ευθύνη για τις όποιες καθυστερήσεις, σ΄ αυτόν αναφέρονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οφείλει να τους συντονίζει και ελέγχει αποτελεσματικά.
Μήπως εν τέλει εκτός από την όχι και τόσο καλή εικόνα της οικονομικής διαχείρισης, έχουμε και σοβαρό έλλειμμα διοίκησης στο Δήμο μας ?
Δεδομένων των ανωτέρω, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ το θέμα ως εισάγεται στο σύνολό του.

2 Σχόλια

  1. Ανώνυμος

    Έξω από το χορό και όλοι ξέρω να Χορεύουν. Αυτά που γράφουν και λένε τα είπαν και Άλλη τα προηγούμενα χρόνια Καλά είναι να καθίσουν γύρω από τραπέζι και να Δουλέψουν μαζί για το καλό του νησιού Και να σφίξουν τα λόγια σου βουλευτές Για χρηματική βοήθεια για να μπορούμε να κάνουμε έργα Και να σταματήσει αυτό το εγώ θα κάνω εσύ δεν έκανες Διότι αυτά τα κάνει κι αυτή ότι θα βγουν διότι δεν Υπάρχουν χρήματα Θζ my

  2. Γιάννης Χαλάς

    Μετά τη θλιβερή εικόνα που εκτυλίχθηκε στο ΔΣ του Δήμου της 29ης Αυγούστου, όπου ο κ. Δαρδανός ενώ είχε κληθεί από τον κ. Δήμαρχο να αναπτύξει τις απόψεις του για το πολιτιστικό κέντρο του Γαυρίου, του απαγορεύθηκε και μάλιστα απαξιωτικά, από τον πρόεδρο του ΔΣ για να μιλήσει, εμφανέστατα αναδεικνύεται πρόβλημα στη διοικητική λειτουργία της ηγεσίας στον Δήμο. Οι άλλες διοικητικές λειτουργίες που απαρτίζουν την έννοια της διοίκησης (μάνατζμεντ) είναι προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος. Προφανώς η αποτελεσματικότητα κάθε διοικητικού στελέχους εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή των προαναφερόμενων λειτουργειών διοίκησης. Εδώ σταματώ, όχι γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω, αλλά επειδή στεναχωριέμαι να βλέπω να δημιουργούνται αυτές οι απαράδεκτες καταστάσεις στο ανώτατο διοικητικό όργανο του νησιού μας και να ασχολούμαι μ’ αυτές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *