Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Μαθητεία

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2859 τ. β΄ (21/8/17) η νέα ΚΥΑ για την υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, με την οποία επέρχονται βελτιώσεις οι οποίες προέκυψαν από την εμπειρία της πρώτης εφαρμογής του θεσμού που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα ΕΠΑΛ το Μάρτη του 2017. Με την ΚΥΑ αυτή δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στα τμήματα μαθητείας και αποφοίτων που διαθέτουν πτυχίο ειδικότητας των ΕΠΑΛ και απολυτήριο ΓΕΛ καθώς και αποφοίτων ΕΠΑΛ ηλικίας άνω των 25 ετών. Άρθρο 1 Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό. Η υλοποίησή του δύναται να πραγματοποιείται σε ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με Ε.Κ. ολόκληρης της Επικράτειας.

Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των μαθητευομένων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το εκάστοτε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. σε συνεργασία με το οικείο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ΟΑΕΔ. Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας απευθύνεται κατά σειρά προτεραιότητας σε α) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και των παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. και β) κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.

Η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας Τμημάτων Μετα- λυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ορίζεται στην με αριθμό Φ7/179513/Δ4/26.10.2016 (Β΄ 3529) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει. Άρθρο 2 Διάρκεια, Πρόγραμμα σπουδών και αναθέσεις διδακτικού έργου σε εκπαιδευτικούς του ΥΠΠΕΘ Η εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας έχει διάρκεια εννέα μηνών και βασίζεται σε Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας που καταρτίζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, που θέτει το εγκεκριμένο Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και τα κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας πραγματοποιούνται: Α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών.

Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών για οποιοδήποτε λόγο, οι διδακτικές ώρες αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας. Ο τρόπος αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών αποφασίζεται από τον διευθυντή του σχολείου στο οποίο πραγματοποιείται το εργαστηριακό μάθημα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας μετά από εισήγηση του διδάσκοντα εκπαιδευτικού με την οποία προτείνει την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.. Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/ekpaideush/28511/i-nea-kya-gia-ti-mathiteia

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *