Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 19 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης στον Δήμο Άνδρου

Μετά την ανάρτηση, τη Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ «www.oaed.gr»,  των οριστικών Πινάκων για τις 24.451 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης στους 274 δήμους, (ο Δήμος Άνδρου συμμετέχει με 19 θέσεις) θα ακολουθήσει η διαδικασία της τοποθέτησης των υπαλλήλων στους δήμους με την υπογραφή οκτάμηνων συμβάσεων.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 (Κεντρικός ΟΑΕΔ), όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, καλούν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με κάθε πρόσφορο μέσο.

Οι άνεργοι θα προσέρχονται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, στον ΟΑΕΔ στη Χώρα Άνδρου και θα παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα, που εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρει ρητά ότι: «Η υπόδειξη του ωφελούμενου γίνεται στο ̟πλαίσιο της Δράσης: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ημόσιο, εκτός των περιπτώσεων του Κεφαλαίου 1.2.ΙΙ που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».
Ακολούθως, θα προσέλθουν στο Δημαρχείο Άνδρου (Επιβλέποντα Φορέα Δήμο Άνδρου), στον οποίο θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Τέλος, ο Επιβλέπων Φορέας Δήμος Άνδρου, υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Μετά την πάροδο αυτών δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των ωφελουμένων.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *