Το Λιμεναρχείο Άνδρου ζητά άτομα για το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων

vanglouk-androsfilm-limani-horas-androy-may-2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                              Άνδρος, 11 – 11 – 2016
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 2335.2-1/02/16
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα, Άνδρος ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 84 500
Πληροφορίες : Λ/Φ ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 2282022250
Fax : 2282022137
e-mail : andros@hcg.gr

ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση Τ.Κ.Ε.Π. Λιμενικής Αρχής Άνδρου

1. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί σε ανασυγκρότηση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.). Το Τ.Κ.Ε.Π. συγκροτείται από ομάδα προσοντούχων ατόμων, ικανή να διενεργεί επιθεωρήσεις πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που έχουν έδρα κάποια από τις Λιμενικές Αρχές εσωτερικού.
2. Συναφώς με τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας αναζητεί υποψήφιους/ες για τη συμμετοχή τους στο Τ.Κ.Ε.Π. προκειμένου να απασχοληθούν στη διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων για τους τομείς Ναυπηγικής (Ν/Γ)-Μηχανοηλεκτρολογικής (Μ/Κ)-Ναυτιλιακής (ΝΤΛ)-Πυρασφάλειας (ΠΥΡ)-Ενδιαίτησης και υγιεινής (Ε/Υ) και Τηλεπικοινωνιακής (Τ/Κ) φύσης.
3. Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων ανά τομέα περιγράφονται αναλυτικά ως κάτωθι:

Τομέας Τυπικά προσόντα
Ναυπηγικός (Ν/Γ) Τεχνολόγος Ναυπηγός ή Διπλωματούχος Ναυπηγός μέλος Τ.Ε.Ε.
Μηχανοηλεκτρολογικός (Μ/Κ) Μηχανοδηγός Α’ Τάξης Ε.Ν. ή Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός από Τ.Ε.Λ. ή Μηχανικός Γ’ Τάξης Ε.Ν. ή Τεχνολόγος Μηχανολόγος ή Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανικός Β’ Τάξης Ε.Ν. ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος Τ.Ε.Ε. ή Μηχανικός Α’ Τάξης Ε.Ν.
Ναυτιλιακός (ΝΤΛ)-Πυρασφάλειας (ΠΥΡ)-

Ενδιαίτησης και Υγιεινής (Ε/Υ)

Κυβερνήτης Α’ Τάξης Ε.Ν. ή Τεχνολόγος Ναυπηγός ή Διπλωματούχος Ναυπηγός μέλος Τ.Ε.Ε. ή Μηχανοδηγός Α’ Τάξης Ε.Ν. ή Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός από Τ.Ε.Λ. ή Μηχανικός Γ’ Τάξης Ε.Ν. ή Τεχνολόγος Μηχανολόγος ή Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανικός Β’ Τάξης Ε.Ν. ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός μέλος Τ.Ε.Ε. ή Μηχανικός Α’ Τάξης Ε.Ν. ή Πλοίαρχος Γ’ Τάξης Ε.Ν. ή Πλοίαρχος Β’ Τάξης Ε.Ν. ή Πλοίαρχος Α’ Τάξης Ε.Ν.
Τηλεπικοινωνιακός (Τ/Κ) Πλοίαρχος Γ’ Τάξης Ε.Ν. ή Ραδιοτηλεγραφητής Ε.Ν. ή κάτοχος πτυχίου Γενικού Χειριστή GMDSS (GO) ή Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός ή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ μέλος Τ.Ε.Ε. ή Ραδιοηλεκτρονικός Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν. ή Ραδιοτηλεγραφίτης Α’  ή Β’ Τάξης Ε.Ν. κάτοχος πτυχίου Γενικού Χειριστή GMDSS (GO)

4. Κάθε υποψήφιος/α είναι υποχρεωμένος/η να υποβάλλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας μέχρι την 30-11-2016, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Βιογραφικό Σημείωμα με πλήρη προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π.
– Ακριβή φωτοαντίγραφα των κατεχόμενων διπλωμάτων, πτυχίων κ.λ.π.
– Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εμπειρίας, πρόσθετης εκπαίδευσης που τυχόν έχει λάβει
5. Πέραν των ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για τους/τις υποψήφιους/ες αποτελεί η μόνιμη διαμονή τους εντός της νήσου Άνδρου.
6. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή των επιθεωρητών που στελεχώνουν το Τ.Κ.Ε.Π. προβλέπεται από την ΥΑ 2-26215-0022 (ΦΕΚ 1665Β/18-08-2008).
7. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Επιθεώρησης Πλοίων της Υπηρεσίας μας.

Η Λιμενάρχης α.α.
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ Σ. Βασιλική

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *