το Μουστάκειο Κληροδότημα ζητά λογιστή

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Π.Λ.Μουστάκα προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) που επιθυμούν να υποβάλουν φάκελο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας με το Κληροδότημα για την παροχή λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

  • Να έχουν την έδρα τους στην Άνδρο
  • Να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (στις εταιρείες ο διαχειριστής ή εταίρος)
  • Να αποδεικνύουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία ( με την προσκόμιση εγγράφων, όπως αντίγραφο επαγγελματικής ταυτότητας, συμβάσεις εργασίας, αντίγραφο υπευθύνων δηλώσεων της Η5 παραγράφου του Ν. 4093/2012 κλπ)
  • Δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού
  • Ικανότητα υποστήριξης Διπλογραφικού Συστήματος
  • Να μην λέχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 τουΠ.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ. Α΄228/6.10.1998), όπως ισχύει τροποποιημένο με το ν. 4271/2014                                                                                                                                                                                                                                                                              Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τους φακέλους τους με τα σχετικά έγγραφα προς το Κληροδότημα μέχρι την  Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 , ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Κληροδότημα Π.Λ. Μουστάκα

Κόρθιο Άνδρου

Τ.Κ. 84500

υπ’όψη κου Γ. Τρανάκου (6945941141)

Άνδρος 16-Φεβρουαρίου 2017

Για το Κληροδότημα

Η Διαχειριστική Επιτροπή

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *