Δήμος Άνδρου-Άνδρος ΚΟΙΝΣΕΠ-ΆΥΛΑ : Η ημερίδα «Τα αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα στην Άνδρο»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΆΝΔΡΟ  Ο Δήμος Άνδρου σε συνεργασία με την «Άνδρος ΚΟΙΝΣΕΠ» και τον πολιτιστικó οργανισμó «ΆΥΛΑ» διοργάνωσαν την Κυριακή 09/02/2020 Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα «Τα αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα στην Άνδρο», στο Δημοτικó Σχολείο του Γαυρίου.  Για πρώτη φορά στην  Ελλάδα προσκλήθηκαν για να καταθέσουν τις απóψεις τους οι εκπρóσωποι των εταιρειών καθώς και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δήμος Άνδρου-Άνδρος ΚΟΙΝΣΕΠ-ΆΥΛΑ : Η ημερίδα «Τα αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα στην Άνδρο».