Ετικέτα: Αδελφότητα Ανδρίων ” Το Κόρθιον”

“Roger Tourte – Άνδρος Κυκλάδες” στον Όρμο Κορθίου

Αναπαραγωγές από τα πρωτότυπα έργα  του Roger Tourte (1902-72) που ανήκουν στη Συλλογή της Γενναδείου Βιβλιοθήκης  παρουσιάζονται στο Ίδρυμα Ζαγοραίου στον Όρμο Κορθίου Εγκαίνια  1η Αυγούστου και ώρα 8:30μμ Διάρκεια Έκθεσης 1 -31 Αυγούστου 2014 10:30-13:00 και 19:39 – 21:30  Οργάνωση: Αδελφότητα Ανδρίων “Το Κόρθιον”