Ετικέτα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Συντήρηση κομποστοποιητή

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, βγήκε το τελευταίο κομπόστ, περίπου 6 κυβικά από τον κομποστοποιητή που είναι εγκαταστημένος στο παλιό σφαγείο του Δήμου στο Παραπόρτι.  Έχει τοποθετηθεί σε γειτονικό μπαξέ και είναι διαθέσιμο σε όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει.  Πριν γεμίσει με νέα υπολείμματα τροφών  θα συντηρηθεί και θα βαφτεί  από τον καλό άνθρωπο που […]