Νέα

"Roger Tourte – Άνδρος Κυκλάδες" στον Όρμο Κορθίου

Αναπαραγωγές από τα πρωτότυπα έργα  του Roger Tourte (1902-72) που ανήκουν στη Συλλογή της Γενναδείου Βιβλιοθήκης
παρουσιάζονται στο Ίδρυμα Ζαγοραίου στον Όρμο Κορθίου
Εγκαίνια  1η Αυγούστου και ώρα 8:30μμ
Διάρκεια Έκθεσης 1 -31 Αυγούστου 2014
10:30-13:00 και 19:39 – 21:30
Οργάνωση: Αδελφότητα Ανδρίων “Το Κόρθιον”

1 Comment

Αφήστε ένα σχόλιο