Νέα

Οι πιο σημαντικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 30 Απριλίου 2015

Ο ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30 Απριλίου, Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο συζητήθηκαν πολλά και ιδιαίτερα σοβαρά θέματα, μερικά από τα οποία, μάλιστα, είναι πιθανό να βάλουν την δημοτική αρχή σε περιπέτειες, αφού η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου δεν φρόντισε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της -οικονομικές και νομικές.

Οι πιο σημαντικές αποφάσεις που πάρθηκαν είναι οι εξής:

-Αποφασίστηκε να ξεκινήσει η διαδικασία συμβιβασμού με την εταιρεία ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ, σε ιδιοκτησία της οποίας ο Δήμος έχει τοποθετήσει από το 2012 τον δεματοποιητή με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων.
Δυστυχώς παρότι είχε συμφωνηθεί από την προηγούμενη διοίκηση του 2012 μίσθωμα ύψους 8.000€, ποτέ δεν υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας. Αποτέλεσμα είναι η εταιρεία να μην έχει εισπράξει ως σήμερα ούτε ένα ευρώ από μισθώματα και σήμερα να προσφεύγει εναντίον του Δήμου με αγωγές διεκδικώντας τα. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε τη δυνατότητα να εντάξει την υποχρέωση στις πληρωμές για ληξιπρόθεσμα- πράγμα που δεν το έκανε, με αποτέλεσμα τώρα ο Δήμος να καλείται να πληρώσει ποσό ύψους 230.000 ευρώ περίπου. Ποσό όχι απλά δυσβάστακτο, αλλά εξωπραγματικό, αν ληφθούν υπόψιν οι σημερινές οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.
Ο Δήμος, με τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, θα προχωρήσει σε προσπάθεια συμβιβασμού για τα μισθώματα των περασμένων ετών και παράλληλα θα επιχειρήσει να καθοριστεί νέο ύψος ενοικίου και να εξευρεθεί νομική λύση υπογραφής σύμβασης για το όποιο επόμενο διάστημα χρειαστεί να λειτουργεί εκεί ο δεματοποιητής στη συγκεκριμένη θέση, αφού -σε αντίθετη περίπτωση- το αδιέξοδο για το νησί, στο τεράστιο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα είναι τεράστιο.

-Αποφασίστηκε η προσπάθεια εξεύρεσης νομικής λύσης απέναντι σε απαίτηση που υπάρχει προς το Ταμείο Νομικών ύψους 13.948,99€ με τον νόμιμο τόκο από 01-10-2007. Η υπόθεση αφορά την σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων μεταξύ του  τέως Δήμου Κορθίου και ιδιωτών, το 2001.
Με αυτά τα μισθωτήρια ο τότε Δήμος Κορθίου ενοικίασε αγροτική γη με σκοπό την τοποθέτηση ανεμογεννητριών.
Να σημειωθεί ότι στην απογραφή σύστασης του ενιαίου Δήμου την 1/1/2011 δεν είχαν συμπεριληφθεί οι σχετικές υποχρεώσεις που αφορούσαν τόσο το Ταμείο Νομικών όσο και τα μισθώματα προς τους ιδιοκτήτες – μισθωτές της αγροτικής γης, ούτε υπήρχαν στα αρχεία του Δήμου οι σχετικές συμβάσεις.
Πρόβλημα που εμπλέκει σε νομικές και συγχρόνως σε οικονομικές περιπέτειες τον Δήμο, αφού όλοι όσοι νοίκιασαν τις περιουσίες τους στον Δήμο θα απαιτήσουν δικαστικά τα μισθώματα.

-Αποφασίστηκε η εξουσιοδότηση δικηγόρου για την αντιμετώπιση αγωγής εναντίον του Δήμου μας από ιδιοκτήτη αγροτικής γης, την οποία είχε μισθώσει  στον τέως Δήμο Κορθίου για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών το 2001. Η απαίτηση του ιδιώτη προς τον Δήμο ανέρχεται σε 15.943,66€ με τον νόμιμο τόκο από το 2001(συνέχεια του προηγούμενου θέματος). Εκκρεμούν απαιτήσεις και άλλων ιδιωτών, είκοσι τον αριθμό.

-Δόθηκε 6μηνη παράταση στην εκτέλεση του Βιολογικού Καθαρισμού Χώρας, με ταυτόχρονη δέσμευση από τον ανάδοχο, ότι το έργο θα έχει ολκληρωθεί στο διάστημα αυτό.

-Εγκρίθηκε  η πρόταση για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που εκπονείται αυτή την περίοδο. Προτάθηκαν πολύ σημαντικά έργα που μπορεί να ενταχθούν στο επόμενο ΕΣΠΑ και να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Να σημειωθεί πως η υποχρέωση αυτή για τον Δήμο Άνδρου εκκρεμεί από πέρυσι τον Μάρτιο.
Σε νέο έγγραφο, που  απέστειλε η Περιφέρεια φέτος τον Απρίλιο, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα και εστάλη η πρόταση.

-Αποφασίστηκε η παραγραφή οφειλών του Δήμου μας προς τρίτους μέχρι και αυτές του 2009 λόγω παρέλευσης 5ετίας.

-Αποφασίστηκε η διαγραφή υποχρεώσεων του Δήμου μας-που αφορούν την προηγούμενη Δημοτική Περίοδο- προς τρίτους, οι οποίες έχουν κριθεί ως μη νόμιμες. Να σημειωθεί πως για την συγκεκριμένη απόφαση όλο το οικονομικό επιτελείο αν και υποστελεχωμένο,  δούλεψε πολύ προκειμένου να εξετάσει ένα – ένα τα τιμολόγια για να βρεθούν εκείνα που θα έπρεπε να εξαιρεθούν.

-Έγινε αποδεκτή η χρηματοδότηση του Ιδρύματος Π. & Λ. ΜΩΡΑΙΤΗ προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μας.
Ο Δήμος μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια την διοίκηση του ιδρύματος που πάντα βρίσκεται αρωγός στις ανάγκες του νησιού μας.

-Εγκρίθηκε η τριμηνιαία έκθεση πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α’ Τρίμηνο του 2015. Να σημειωθεί ότι από 1/1/2011 υπάρχει η σχετική υποχρέωση, να ενημερώνεται δηλαδή και να εγκρίνει το ΔΣ την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και παρ’ όλα αυτά είναι η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ που υλοποιείται η σχετική διαδικασία.

-Αποφασίστηκε η ανανέωση όλων των μισθώσεων και εκμισθώσεων του Δήμου για όλο το 2015. Το επόμενο χρονικό διάστημα η νεοσυσταθείσα επιτροπή μισθίων και μισθωμάτων θα εξετάσει όλες τις υφισταμένες μισθώσεις τόσο ως προς το ύψος των ενοικίων, όσο και προς την αναγκαιότητα συνέχισης των μισθώσεων και θα εισηγηθεί προς το ΔΣ πιθανές αναγκαίες και συμφέρουσες για τον Δήμο τροποποιήσεις.

-Αποφασίστηκε να έρθει ο Δήμος μας σε επαφή με τον ΟΤΕ με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Άρνη. Να σημειωθεί ότι αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων του Χωριού. Προς τούτο δε έχει παραχωρηθεί χωρίς αντίτιμο τμήμα του πρώην δημοτικού σχολείου για την εγκατάσταση των αναγκαίων μηχανημάτων.

-Αποφασίστηκε να προχωρήσει ο δήμος στην διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση της χρήσης από ιδιώτη του ποδοσφαιρικού γηπέδου 5Χ5 στην Χώρα.

-Αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2015 με την προσθήκη των οφειλών του Δήμου για το έτος 2014, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 1,2 εκατ ευρώ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα χαμηλά έσοδα του Δήμου τόσο από τους εθνικούς- κρατικούς πόρους όσο και από τα ανταποδοτικά τέλη και την υποχρέωση ο προϋπολογισμός να είναι απόλυτα ισοσκελισμένος κάνουν πολύ δύσκολη την εκτέλεση του για το επόμενο διάστημα και την κάλυψη ακόμα και των βασικών αναγκών του νησιού μας. Παρόλα αυτά θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, με συνετή διαχείριση, να καλυφθεί κάθε υποχρέωση και ανάγκη της τοπικής μας κοινωνίας.

Όπως διαπιστώνουν οι Ανδριώτισσες και οι Ανδριώτες, η νέα δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια να επιλύσει τις τεράστιες οικονομικές εκκρεμότητες που κληρονόμησε. Χρέη που δημιουργήθηκαν  από το 2001 και ποτέ δεν πληρώθηκαν, τα διεκδικούν τώρα από εμάς. Συμβάσεις που έπρεπε να έχουν υπογραφεί ποτέ δεν υπογράφτηκαν, με αποτέλεσμα ο Δήμος να είναι νομικά και οικονομικά εκτεθειμένος.
Όλα αυτά, με τεράστια προσπάθεια και σκληρή δουλειά των οικονομικών υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Δήμου, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια να τα νοικοκυρέψουμε.

Γραφείο ενημέρωσης του Δήμου Άνδρου

1 Comment

  • παρακαλούμε λίγο φως στο θέμα της ενοικίασης γης από τον Δήμο για τοποθέτηση ανεμογεννητριών! ποιος νοίκιασε, τι εκτάσεις , ποιος θα τοποθετήσει γεννήτριες, πόσες και πού ακριβώς;

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio