3 Σχόλια

  • Στις Εβρουσιές, προτού ανακαλυφθούν-παντοιοτρόπως- από τον ευρύ κόσμο, γινότανε πάντα αυτοσχέδια πανηγύρια , στα κονάκια του παλαιού οικισμού, τα οποία συνεχιζότανε μετά το βράδυ, στα τότε καφενεία του χωριού. 'Ηταν το τελευταίο πανηγύρι του έτους .

Αφήστε ένα σχόλιο