Νέα

Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον Άνω Άγιο Πέτρο

o-%cf%80%cf%8d%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-vanglouk-androsfilm

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Άνδρου προς την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, για χρηματοδότηση της κατασκευής δικτύου ύδρευσης του Άνω Αγίου Πέτρου, της Δ.Ε. Υδρούσας
Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1967/11-5-2016 Πρόσκλησης με Κωδικό Πρόσκλησης : 1441/ΝΑΙΓ18, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», ο οποίος συνχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος», υποβάλλαμε στις 13/07/2016, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 141/2016 Απόφασης Δ.Σ. Δήμου Άνδρου, πρόταση για τη χρηματοδότηση τoυ έργου:
“Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Άνω Αγ. Πέτρου, Δ.Ε. Υδρούσας, προϋπολογισμού 454.310,34€ με ΦΠΑ 24%”.
Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3894/12-09-2016 έγγραφό της, η ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας κοινοποίησε τον Προσωρινό Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων και συμπεριλαμβανόμαστε στις προτάσεις που προτείνονται προς ένταξη.

Αφήστε ένα σχόλιο