Νέα

Υποτροφίες στους μαθητές του Μουστάκειου Δημοτικού ΣχολείουΚληροδότημα Πέτρου Λ. Μουστάκα
Τ.Κ.84500 Κόρθι Άνδρου
Άνδρος, 1 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Π. Λ. Μουστάκα (Δημήτριος Λοτσάρης, Γεώργιος Τρανάκος, Ιωάννης Ξανθός) και την με Αριθ.Πρωτ. 52325/30.8.2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σας γνωρίζουμε ότι στους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Μουστάκειο Δημοτικό Σχολείο, σε οποιαδήποτε τάξη για την σχολική περίοδο 2017 – 2018 θα χορηγηθεί το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) ανά δικαιούχο μαθητή, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι κατάγονται (μέχρι δευτέρου βαθμού πατρικής ή μητρικής γραμμής) από την πρώην Κοινότητα Κορθίου Άνδρου. Η χορήγηση υποτροφιών εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της λειτουργίας του Μουστακείου Δημοτικού Σχολείου Πίσω Μεριάς Κορθίου καθώς και της τοπικής οικονομίας.

Η Διαχειριστική Επιτροπή
Δημήτριος Λοτσάρης
Γεώργιος Τρανάκος
Ιωάννης Ξανθός

Αφήστε ένα σχόλιο