Νέα

Απευθείας με απόφαση Δημάρχου έγιναν οι νέες αναθέσεις ανακύκλωσης και κομποστοποίησης σε Χώρα , Κόρθι και Υδρούσα

Κατακαλόκαιρο λήγουν, τα τελευταία χρόνια στην Άνδρο  οι συμβάσεις της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στο νησί, έτσι έγινε και φέτος και  χωρίς διαγωνισμό, χωρίς δεσμεύσεις τόνων και άλλες προυποθέσεις αλλά με απόφαση Δημάρχου   έγινε  απευθείας η  ανάθεση  στο νέο εργολάβο  σε Υδρούσα , Κόρθι και Άνδρο μέχρι το τέλος του χρόνου.
kadoi-skoypidion-me-gates-vangloukl-androsfilm-1

Να περιμένουμε την επίσημη  έκθεση με τα αποτελέσματα και τα ποσοστά που πιάσαμε με τον παλιό εργολάβο στην ανακύκλωση ή δεν θα βγει, μιας και δεν στείλαμε ούτε ένα  κιλό ανακυκλώσιμων στην Αθήνα;

Μία από τις απευθείας αναθέσεις

Άνδρος 6/7/2018
Αριθμός Απόφασης: 384
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 20.6277.0129
“Υπηρεσίες Ανακύκλωσης – κομποστοποίησης Δ.Ε. Υδρούσας.”
Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας “Υπηρεσίες Ανακύκλωσης – κομποστοποίησης Δ.Ε.
Υδρούσας.”
6. Το με ΑΔΑΜ 18REQ003340799 2018-06-28 Πρωτογενές Αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας
7. Την με αριθμό 614/29-06-2018 εκδοθείσα Π.Α.Υ.
8. Τη διάθεση πίστωσης από την υπ’ αριθμόν 63/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Άνδρου, με ΑΔΑ Ψ3ΑΟΩΨΙ-9ΥΓ, αναφορικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων διαφόρων
κωδικών αριθμών δαπανών», εντός της οποίας συμπεριλαμβάνεται και η εν λόγω ψήφιση πίστωσης
9. Την υπ’ αριθμόν 4910/05-07-2018 πρόσκληση του Δήμου Άνδρου
10. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 4936/06-07-2018 προσφορά της ενδιαφερομένης επιχείρησης με την
επωνυμία “ΠΕΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” με Α.Φ.Μ. 035401317, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, έδρα ΑΝΔΡΟΣ,
διεύθυνση Γαύριο, 845 00 ΑΝΔΡΟΣ, τηλ. 6977369902
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας “Υπηρεσίες Ανακύκλωσης – κομποστοποίησης Δ.Ε. Υδρούσας.
στην ενδιαφερομένη επιχείρηση με την επωνυμία “ΠΕΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” με Α.Φ.Μ. 035401317, Δ.Ο.Υ.
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, έδρα ΑΝΔΡΟΣ, διεύθυνση Γαύριο, 845 00 ΑΝΔΡΟΣ, τηλ. 6977369902, σύμφωνα με το
περιεχόμενο της υπ’ αριθμόν 63/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου, του
ανωτέρω αναγραφόμενου πρωτογενούς αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας και την συμφερότερη οικονομική
προσφορά του αναδόχου.
– Οι εργασίες αφορούν Υπηρεσίες Ανακύκλωσης – κομποστοποίησης Δ.Ε. Υδρούσας
2. Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανέλθει στο ποσό των
22.499,80€ (είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα και ογδόντα) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και των νόμιμων κρατήσεων. Η υπογραφή της σύμβασης θα έχει διάρκεια έως τις 31/12/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio