Νέα

Βιωματικά Εργαστήρια Ρητορικής στη Λέσχη Ανδρίων


Η Λέσχη Ανδρίων, με μια αδιάλειπτη παρουσία από το 1925, προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες δράσεις της για
το 2018-19. Ο απώτερος στόχος είναι η σταδιακή και συστηματική θεμελίωση ενός ζωντανού και δραστήριου κέντρου πολιτισμού, που θα προαγάγει τους δεσμούς των νέων και των παλαιότερων
μελών και φίλων της Λέσχης.
Σε συνεργασία με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς η Λέσχη Ανδρίων προσφέρει φέτος μια ποικιλία ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης και ψυχαγωγίας. Η πρώτη συνεργασία με την Ελληνική
Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση (www.rhetoricedu.com) θα πραγματοποιηθεί στις 20-21 Οκτωβρίου 2018, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο εισαγωγικών βιωματικών
εργαστηρίων για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.
Το πρώτο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη Ανδρίων, το Σάββατο 20 Οκτωβρίου  2018 και ώρα 9.00-14.00, αφορά σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και έχει ως θέμα «Η Ρητορική και η
δημιουργική σκέψη στο σχολείο».
Στις 16.30-18.00 θα υλοποιηθούν τρία παράλληλα εργαστήριαστις αίθουσες της Λέσχης Ανδρίων και στο εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου:
1. Για γονείς με θέμα «Σκέφτομαι δημιουργικά – επικοινωνώ αποτελεσματικά στην οικογένεια»,
2. Για παιδιά 7-10 ετών με θέμα «Βρέχει… ιδέες! ‒ Εργαστήριο φαντασίας» και
3. Για εφήβους 15-17 ετών με θέμα «Έχω άποψη…, άρα υπάρχω! – εργαστήριο επιχειρηματολογίας και debate».
Τέλος, το πρωί της Κυριακής 21ης Οκτωβρίου 11.00-12.30 θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες της Λέσχης Ανδρίων εργαστήριο για νέους επαγγελματίες με θέμα

«Επικοινωνία, καινοτόμος σκέψη  και ηγεσία στον εργασιακό χώρο».
Η Λέσχη Ανδρίων θα υποστηρίξει τη σύσταση ετήσιων ομάδων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αντικείμενο την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων ζωής (life skills).
Για πληροφορίες: Γιώργος Τηνιακός, τηλ.: 6945289964 |
Για εγγραφές: https://goo.gl/forms/07l45SGbV8wLRm1y1

Για παιδιά και εφήβους, υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση της φόρμας ενδιαφέροντος είναι οι γονείς.
Στη φόρμα θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου μαθητή.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ – ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή των εργαστηρίων.
ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, Λέσχη Ανδρίων, Χώρα Άνδρου

ΣΑΒΒΑΤΟ, 20/10/18

09.00-14.00
«Η Ρητορική και η δημιουργική σκέψη στο σχολείο»

Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
Μπορεί το σχολείο να κάνει μαθητές και καθηγητές να νιώσουν ότι υπάρχει νόημα σε ό,τι ακούγεται, μπορεί
να ενθουσιάσει, να «γεμίσει» όλους με εικόνες και να αφυπνίσει όλες τις αισθήσεις; Με κύριο όχημα τη
φαντασία οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν ιδέες για το πώς θα μπορούσε το σχολείο να λειτουργεί ως ένα
εργαστήριο, στο οποίο έμφαση δίνεται στο να νιώθουν όλοι δημιουργικά, να εκφράζονται ελεύθερα και να
συνυπάρχουν αρμονικά μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον μάθησης.
Στόχος του εργαστηρίου είναι η θεωρητική ενημέρωση και, κυρίως, η πρακτική
άσκηση των συμμετεχόντων σε βιωματικές δραστηριότητες παραγωγής προφορικού
λόγου και ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση
τεχνικών παραγωγής ιδεών, που μπορούν να εμπλουτίσουν τη διδακτική πράξη
αλλά και να ενισχύσουν το επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας των μαθητών.

Θεματικές βιωματικού εργαστηρίου:
Βιωματική γνωριμία με ρητορικά αγωνίσματα και ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδια για τη βελτίωση
του προφορικού λόγου: εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, προτρεπτικός λόγος, duet acting, διττοί
λόγοι-debating, παιχνίδι ρόλων και αυτοσχεδιασμός, δραστηριότητες αφήγησης (storytelling), θεατρικές
τεχνικές (ανακριτική καρέκλα, διάδρομος συνείδησης κ.ά.), παιχνίδια με λεξικά κ.ά.

Η Ρητορική στην τάξη:

δραστηριότητες αγωγής προφορικού λόγου στη Νεοελληνική Γλώσσα, στη Λογοτεχνία,
στα Αρχαία Ελληνικά, στην Πολιτική Παιδεία κ.α.
Παρουσίαση τεχνικών για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και την παραγωγή ιδεών (διάκριση
κάθε είδους σκέψης, χαρακτηριστικά δημιουργικών ατόμων, εμπόδια δημιουργικής σκέψης, κύκλος
δημιουργικής σκέψης, τεχνικές παραγωγής ιδεών:

καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις SCAMPER, τα 6 Σκεπτόμενα
Καπέλα του de Bono κ.ά.).
Προτάσεις για σχέδια εργασίας (projects), ομίλους δημιουργικής σκέψης, λέσχες φιλαναγνωσίας, καινοτόμα
προγράμματα.

16.30-18.00 (παράλληλα εργαστήρια)
1. (Για γονείς) «Σκέφτομαι δημιουργικά – επικοινωνώ αποτελεσματικά στην οικογένεια»

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι τέχνη και δεν μπορεί παρά να έχει
χαρακτηριστικά μιας τέχνης: φαντασία και έμπνευση, ευελιξία και ποικιλία,
πλαστικότητα και προσαρμοστικότητα. Το εργαστήριο θα εστιαστεί σε ένα
σύνολο βιωματικών δραστηριοτήτων, όπως παιχνίδια επικοινωνίας και
ομαδικότητας, αφήγησης και αυτοσχεδιασμού, θεατρικές δραστηριότητες,
ρητορικά αγωνίσματα, τεχνικές παραγωγής ιδεών, ομαδικές προκλήσεις
επίλυσης προβλήματος κ.ά., που αποβλέπουν στη συνδυαστική καλλιέργεια
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της δημιουργικής σκέψης μέσα στην οικογένεια. Ο απώτερος στόχος
είναι η ανάπτυξη ισχυρής αυτοπεποίθησης, η ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων, ο εμπλουτισμός της
αισθητικής και της πειστικότητας του λόγου, η προαγωγή της πρωτοτυπίας και η αποτελεσματική διαχείριση
συγκρούσεων.

2. (Για παιδιά 8-11 ετών) «Βρέχει… ιδέες! ‒ Εργαστήριο φαντασίας»

Σε αυτό το εργαστήριο βρέχει… ιδέες! Πολλές, καλές και πρωτότυπες ιδέες,
ασυνήθιστες χρήσεις αντικειμένων, τροποποιήσεις και εφευρέσεις, λύσεις
σε προβλήματα, προτάσεις για να αλλάξουμε τον κόσμο! Κι ακόμη
σκεφτόμαστε υποθετικά και αναπτύσσουμε τη φαντασία μας μέσα από τη
γνώση: Τι θα συνέβαινε, αν δεν υπήρχαν έτοιμα παιχνίδια; Πώς θα
ζούσαμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα; Μιλάμε, επικοινωνούμε, συν-
δημιουργούμε, μαθαίνουμε να δουλεύουμε ομαδικά, να ακούμε ο ένας τον άλλον και να σκεφτόμαστε
εναλλακτικά χωρίς να φοβόμαστε το άγνωστο και το λάθος!

3. (Για εφήβους 15-17 ετών) «Έχω άποψη…, άρα υπάρχω! – εργαστήριο δημόσιας ομιλίας και debate».
Οι νέοι ρήτορες έρχονται σε επαφή με την έννοια της προφορικής επικοινωνίας
και με όλα όσα απαιτούνται για να είναι αποτελεσματική: κατάλληλο ύφος και
γλώσσα του σώματος, άνεση και αυτοπεποίθηση, δομημένος και περιεκτικός
λόγος, φαντασία, πρωτοτυπία και δημιουργική σκέψη. Μέσα από μια ποικιλία
παιχνιδιών λόγου και σκέψης και σε ένα οικείο και φιλικό κλίμα, οι μαθητές
αναδεικνύουν το ταλέντο τους στην προφορική έκφραση, βελτιώνουν σταδιακά
τις αδυναμίες τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους. Έμφαση θα δοθεί
στη γνωριμία με το αγώνισμα του debate, της αντιλογίας, ως διαδικασίας
ανάπτυξης του επιχειρηματολογικού λόγου, της ενσυναίσθησης και, κυρίως, αγωγής του ακροατή.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 21/10/18
11.00-12.30
«Επικοινωνία, καινοτόμος σκέψη και ηγεσία στον εργασιακό χώρο»
Εισαγωγικό εργαστήριο για νέους επαγγελματίες
Οι δεξιότητες ηγεσίας (leadership skills), περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη στρατηγική – έννοιες απαραίτητες
τόσο στην καθημερινότητα όσο και στον επαγγελματικό χώρο. Οι
συμμετέχοντες θα ενημερωθούν θεωρητικά και θα ασκηθούν πρακτικά,
διερευνώντας δυνατότητες και εντοπίζοντας αδυναμίες προς βελτίωση.
Με όχημα ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδια το εργαστήριο διερευνά
θέματα δυναμικής της ομάδας, βασικές αρχές επικοινωνίας και τη
δύναμη της φαντασίας ως εργαλείου καινοτομίας και δημιουργικής
επίλυσης προβλήματος.
Εμψύχωση εργαστηρίων:
Βάλια Λουτριανάκη (www.valialoutrianaki.com)
Φιλόλογος-εκπαιδευτικός, DEA, υπ. Δρ (ΕΚΠΑ), εκπαιδεύτρια ρητορικής, δημιουργικής σκέψης και ηγεσίας για
νέους
Μόνιμη διδάσκουσα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και
Εκπαίδευση» (ΕΚΠΑ)
Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση
Official TEDed Club Leader / Πιστοποιημένη Eκπαιδεύτρια TET (Teacher Effective Training – Gordon Training
Hellas)
Αριάδνη Μαρκουίζου
Οικονομολόγος (ΜΒΑ)
TEDx@University of Piraeus Speakers’ Mentor
Διακεκριμένη ομιλήτρια ρητορικών αγώνων, MUN, EYP
Μαρσώ Μαρκεσίνη
Φοιτήτρια Τμήματος Φιλολογίας – ΕΚΠΑ
Εκπαιδεύτρια ρητορικής
TEDxKids@ilissos Speakers’ Mentor
Διακεκριμένη ομιλήτρια ρητορικών αγώνων, MUN, EYP
Mέλος της Ερευνητικής Παιδαγωγικής Ομάδας «Σείριος»

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio