Νέα

Άρχισαν οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Κόρθι.

Ξεκίνησαν την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, παρουσία της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, οι απαραίτητες πρόσθετες εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του πρωτοχριστιανικού  ναού (500 – 600 μ.Χ),  του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Κόρθι, με την επικεράμωση του τρούλου και των σκεπών του.


Τα κεραμίδια είναι βυζαντινού τύπου και τα κονιάματα γίνονται με υλικά που χρησιμοποιούσαν εκείνες τις εποχές.

Η δαπάνη των συγκεκριμένων υλικών και εργασιών αναλήφθηκε από το Μουστάκειο Κληροδότημα, Πίσω Μεριάς Κορθίου, στα πλαίσια της εκτέλεσης Κοινοφελών Εργων του, προς την Τοπική Κοινότητα Κορθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΘΙΟΥ

Γιώργος Τρανάκος

Αφήστε ένα σχόλιο