Νέα

Ανακοίνωση Επαρχείου Άνδρου για την έκδοση και ανανέωση δελτίων μετακίνησης Ατόμων ΜΕ Αναπηρία

 

Το Επαρχείου Άνδρου, ενημερώνει ότι έως και 31-12-2018 θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα Δελτία Μετακίνησης ΑΜΕΑ.

Η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων Δελτίων που θα γίνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του Επαρχείου θα ισχύσει έως 21-12-2018 ενώ θα συνεχίζεται, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία λήξης,  από τα ΚΕΠ του Δήμου Άνδρου.

Πληροφορίες:  22823 61233  –  κα. Τατάκη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματικούς από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος.

–  Για τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

–   Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :

  1. Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
  2. Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

III. Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή

  1. Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
  2. Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
  3. Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

VII. Εφ’όρου ζωής αναπηρία 67% και άνω

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής
  2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2016)
  3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ή τρείς (3) ίδιες για τους δικαιούχους δελτίου συνοδού, από τις οποίες η μία θα επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

Σε περίπτωση που δεν παρίσταται ο δικαιούχος απαιτείται Εξουσιοδότηση

Αφήστε ένα σχόλιο