Νέα

Ανακοίνωση της Μητρόπολης Σύρου για το καταρρέον κτήριο του Δήμου όπου στεγάζεται το Επισκοπείο Άνδρου

Εξ αφορμής της πτώσεως σοβάδων από το κτήριο που στεγάζεται το Επισκοπείο Άνδρου η Ιερά Μητρόπολη Σύρου και Άνδρου είναι πλέον υποχρεωμένη να ανακοινώσει τα εξής:

 Το συγκεκριμένο κτήριο, στο οποίο στεγαζόταν το Επαρχείο Άνδρου και ανήκει στον Δήμο Ἀνδρου, παραχωρήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου και Άνδρου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Επισκοπείου Άνδρου το 2005.

 

 

Τότε, και με ευγενείς χορηγίες των Ανδρίων Πλοιοκτητών Ανδρ. Κυρτάτα και Επαμειν. Λογοθέτη, επισκευάσθηκε ο πρώτος όροφος και εγκαινιάσθηκε στις 19.08.2005, παρουσία των τοπικών Αρχών και του λαού της Άνδρου.

Ο δεύτερος όροφος του κτηρίου δεν απεδόθη μέχρι σήμερα στην Ιερά Μητρόπολη.

 

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η κατάσταση του κτηρίου έβαινε συνεχώς επιδεινουμένη, γεγονός που προεκάλεσε συνεχείς παραστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως και του Επισκοπείου Ἄνδρου προς τον Δήμο και το Επαρχείο Άνδρου και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Ήδη από το 2008, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 230/27.03.2008 έγγραφό του προς το Επαρχείο Άνδρου κατεγραφε την επικινδυνότητα του κτηρίου και ζητούσε την τήρηση της δοθείσης υποσχέσεως να αναλάβει το Επαρχείο την επισκευή του, πράγμα το οποίο ουδέποτε  συνέβη.

Το 2012 η Ιερά Μητρὀπολη, εξ αφορμής του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 66/08.02.2012 εγγράφου του Αρχιερατικού Επιτρόπου Άνδρου προς το Δήμο Άνδρου, με το οποίο, κατόπιν πτώσεως σοβά, παρακαλούσε για την επισκευή του, εζήτησε από τον Δήμο Άνδρου την παραχώρηση του κτηρίου με πολυετές χρησιδάνειο σ’ αυτήν, η οποία θα ανελάμβανε την ευθύνη επισκευής του, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 514/29.02.2012 έγγραφό της, το οποίο παρέμεινε αναπάντητο.

Κατόπιν τούτου και ύστερα από προσωπική παράκληση του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄, η Εταιρεία του κ. Ιω. Βαλμά προσεφέρθη και ετοποθέτησε σκαλωσιές και προστατευτική «σκάφη» γύρω από το οικοδόμημα, προς αποφυγή ατυχήματος.

Το 2016, με αφορμή της υπάρξεως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αδιάθετου κονδυλίου 50.000.000 € για επισκευές κτηρίων και ύστερα από σχετική διαβεβαίωση τοῦ Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 372/10.02.2016 έγγραφό μας προς το Δήμαρχο Άνδρου παρακαλούσαμε για την άμεση επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του συγκεκριμένου κτηρίου, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι αναγκαίες επισκευές του, το οποίο παρέμεινε, όπως τα προηγούμενα έγγραφα αναπάντητο, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 02/2017 Έκθεση Επικινδύνου Κτίσματος από τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Άνδρου, ως ιδιοκτήτη και στο Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου.

Τελευταία, δυστυχώς και αυτή ατελέσφορη, παρέμβαση από την Ιερά Μητρόπολη επί του θέματος έγινε με το υπ’  αριθμ. Πρωτ. 202/25.01.2019 έγγραφό της προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τον Έπαρχο και τον Δήμαρχο Άνδρου.

Σημειώνεται επί πλέον, ότι με την προσωπική μέριμνα και δαπάνη του Αρχιερατικού Επιτρόπου Άνδρου συνετάγη την 4η Φεβρουαρίου 2019 από τον Πολιτικό Μηχανικό Τεχνική Έκθεση για την παρούσα κατάσταση  του κτηρίου, η οποία κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Άνδρου  

 

Η Ιερά Μητρόπολη Σύρου και Άνδρου εκφράζει τη λύπη της για τις προεκτεθείσες ατελέσφορες προσπάθειές της και την έντονη ανησυχία της για τις συνέπειες, που είναι δυνατόν να υπάρξουν από την κατάσταση του κτηρίου και δηλώνει ότι  αποποιείται πάσης ευθύνης για τυχόν ατυχήματα.

Δυστυχώς, η Ιερά Μητρόπολη είναι αναγκασμένη, σε ένα νησί με 4 Μοναστήρια 58 Ενορίες,  να αναζητήσει άλλο χώρο στέγασης των  υπηρεσιών της στην Άνδρο.   

 

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

          Ερμούπολη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Αφήστε ένα σχόλιο