Νέα

Οι υποτροφίες του Ιδρύματος Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19

Η λήψη απόφασης σχετικά με τους τίτλους των υποτροφιών του Ιδρύματος Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19 πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019, έπειτα από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και Δημάρχου Άνδρου κ. Θεοδόση Σουσούδη, της Ταμία κας Ασπασίας Λογοθέτη, της Γραμματέως κας Μόσχας Βροντίση και του καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Ευάγγελου Μαγείρου έγινε η συνεδρίαση, κατά την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση τριών υποτροφιών για βασικές σπουδές, 2.400 ευρώ έκαστη, στους εξής δικαιούχους: Αυγουστίνα Νικολέτα Γιαννίση, Πέτρο Βιδάλη και Αντώνιο Γλυνό.

Επίσης, τη χορήγηση τριών υποτροφιών ύψους 3.500 ευρώ έκαστη για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή, στους εξής δικαιούχους: Σοφία Μαρία Βλάμη, Ηλέκτρα Γιαννάκη και Ελένη Μαμάη. Παράλληλα, το Δ.Σ. του Ιδρύματος εισηγήθηκε ομόφωνα τη χορήγηση επιπλέον δύο υποτροφιών για βασικές σπουδές, ύψους 2.400 ευρώ έκαστη, στους Ελένη Δήμητρα Τατάκη και Ιωάννη Καλογρίδη, καθώς και επιπλέον δύο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, αντίστοιχα, ύψους 3.500 ευρώ έκαστη, στους Μαρία Αγγελική Χαζάπη και Ιωάννα Χαζάπη.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 16 αιτήσεις, εννέα για βασικές σπουδές και επτά για μεταπτυχιακές. Εξετάστηκαν 15 αιτήσεις και αποκλείστηκε μία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αιτιολογία απόρριψης ότι στερείται μονίμου κατοικίας.

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα είχε προκηρύξει διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών εκπαιδευτικού έτους 2018-2019, στις 27 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τη συστατική Πράξη του Ιδρύματος (άρθρο 2 παρ.4) και την επιθυμία της διαθέτιδος σε αναλογία δύο (2) ενισχυόμενα άτομα για τον Δήμο Άνδρου προς ένα (1) ενισχυόμενο άτομο για τον Δήμο Κορθίου.

Ο διαγωνισμός αφορά υποτροφίες για βασικές σπουδές σε πρωτοετείς φοιτητές ή σε φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που κατάγονται και κατοικούν μόνιμα στη ΔΕ Άνδρου ή στη ΔΕ Κορθίου. Παράλληλα, περιλαμβάνει και υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που κατάγονται και κατοικούν μόνιμα στη ΔΕ Άνδρου ή τη ΔΕ Κορθίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα δραστηριοποιείται προσπαθώντας να τονώσει, να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους νέους και τις νέες στο τομέα της εκπαίδευσης και της οικογενειακής εστίας.

1 Comment

Αφήστε ένα σχόλιο