Νέα

Δημήτρης Φακής: Η εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο ωφελεί την τσέπη του Ανδριώτη

Ένα από τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λάβει η νέα Δημοτική αρχή είναι ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο και τούτο διότι η κατασπατάληση ενέργειας που υπάρχει σήμερα αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου τα οποία δυστυχώς πληρώνονται από τους δημότες .
Θα ήθελα να είμαι περισσότερο σαφής και πιστικός δίδοντας κάποια υπάρχοντα στοιχεία όσον αφορά την κατασπατάληση που γίνεται σήμερα . Με μελέτη που έχω κάνει από το 2014 μέχρι και σήμερα σας αναφέρω τα εξής :
Το 2014 ο Δήμος Άνδρου σε σύνολο 509 ηλεκτρικών παροχών της ΔΕΗ πλήρωσε στη ΔΕΗ το ποσόν των 348.000 ευρώ . Η κατανομή ενέργειας στο έτος αυτό ήταν τα αντλιοστάσια κατά 52% , ο Δημοτικός φωτισμός κατά 23% , Δημοτικά κτίρια 20%.
Διερευνώντας περισσότερο διαπίστωσα ότι η κατασπατάληση ενέργειας είναι πολύ μεγάλη χωρίς λόγω, και σας αναφέρω κάποια παραδείγματα :
• Από τις 509 παροχές οι 50 είναι ανενεργές που σημαίνει ότι ο Δήμος πληρώνει για αυτές πάγιο χωρίς λόγο κάθε χρόνο .
• Έχει πληρωθεί ένα ποσό γύρο στα 7.000 ευρώ στη ΔΕΗ γιατί η ΔΕΗ χρέωνε από το 2007 την κοινότητα Σερίφου στο Δήμο της Άνδρου και πάρα πολλά άλλα ευτράπελα (με παραίνεση δική μου και αίτηση σταμάτησε να χρεώνει από το 2015) .

Δεν σας αναφέρω βέβαια τις άσκοπες καταναλώσεις σε αντλίες που δουλεύουν στον αέρα ή φωτισμοί που πολλές φορές τα πρωινά είναι ανοικτοί χωρίς λόγω και άλλα πολλά.
Το 2017 ο Δήμος Άνδρου πλήρωσε στη ΔΕΗ το ποσόν των 600,000 ευρώ μια αύξηση 70% λόγω της υπολειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού και των νέων αντλιοστασίων αλλά και προφανώς της κατασπατάλησης που γίνεται χωρίς έλεγχο .
Φανταστείτε τι αύξηση θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια με τις καινούργιες απαιτήσεις του τουρισμού . Όλες αυτές τις επιβαρύνσεις τις πληρώνει ο Δημότης στους λογαριασμούς χωρίς λόγω .

Τις επισημάνσεις των ανωτέρω τις έχει λάβει ο Δήμος από εμένα αλλά αν και του δώσαμε τη λύση για άμεση περικοπή της σπατάλης με ένα απλό νοικοκύρεμα της ενέργειας κατά 5% δηλαδή περίπου 30. 000 το πρώτο έτος ο Δήμος παρά τις πιεστικές παραινέσεις μου δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται όχι επειδή δεν θέλει αλλά γιατί δεν έχει αίσθηση ότι η κατασπατάληση ενέργειας είναι τόσο επιζήμια για αυτόν .

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι τα επόμενα και πλέον χρόνια η εξοικονόμηση ενέργειας από το Δήμο θα είναι η πρώτη προτεραιότητα διότι υπάρχει :
• Αύξηση της απαιτούμενης ενέργειας λόγω των απαιτήσεων που δημιουργούνται από τα έργα υποδομής [ βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια, δημοτικοί φωτισμοί, κτίρια, σκουπίδια,…] και του τουρισμού
• Οι ενεργειακές δαπάνες πληρώνονται αποκλειστικά από τους δημότες και τα ποσά που αναλογούν γίνονται πολύ υψηλά και μη διαχειρίσημα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω πάλι ότι η επόμενη Δημοτική αρχή θα πρέπει να δώσει άμεση προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας γιατί η σωστή εξοικονόμηση της ενέργειας είναι το βασικό κριτήριο ώστε ο Δήμος να γίνει βιώσιμος και να αποφέρει:
 Οικονομική ελάφρυνση στους δημότες
 Σωστή επιλογή επενδύσεων μέσω ΕΣΠΑ σε ενέργεια και έργα υποδομής για να γίνει ο Δήμος στο μέλλον αυτάρκης σε ενέργεια.
 Προσέλκυση επενδύσεων σε τουρισμό, γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση, προσφέροντας ενεργειακή επιδότηση.

Με τιμή
Δημήτρης Φακής
Μηχανολόγος – Μηχανικός

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

 “Μαζί για την Άνδρο” – Δημήτρης Λοτσάρης

Αφήστε ένα σχόλιο