Νέα

Εγγραφές στον παιδικό σταθμό του Μπατσίου Δήμου Άνδρου για το σχολικό έτος 2019-2020

 

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές για το σχολικό έτος 2019-2020 του Παιδικού Σταθμού Δήμου Άνδρου, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στον Παιδικό σταθμό Μπατσίου «Ηλιαχτίδα» (γρ. Πρωτοκόλλου) από 10:30 έως 12:30, για το χρονικό διάστημα από 10 ως 30 Μαΐου 2019.

Δεκτά γίνονται παιδιά που τον Σεπτέμβριο 2019 συμπληρώνουν τα 2,5 έτη (δηλ. 30 μηνών έως την ηλικία που εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο. Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται υποχρεωτικά παιδιά γεννημένα από 1-1-2015 έως 31-12- 2015).

Αίτηση που δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μένει εκτός διαδικασίας επιλογής.

Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη:
1. τον Αντιδήμαρχο Άνδρου, Δ. Θεοδωράκη,
2. την Υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού, Ε. Βουσκουδάκη,
3. την μόνιμη υπάλληλο με απόσπαση του Παιδικού Σταθμού Χώρας, Μαργ. Βελούδου.
σύμφωνα με το ΦΕΚ4249/τΒ΄/5/12/17 παρ.5 άρθρο 3, βάσει των μορίων που έχει θεσπίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την 75/2018 απόφασή του ΑΔΑ: ΩΔ50ΩΨΙ-ΨΛΕ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που έχει θεσπιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του 183/22/4/2019, ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στον παιδικό σταθμό είναι 19.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο 2019.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές για διάστημα 5 ημερών μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα έγγραφα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.andros.gr/…/anakoinoseis-prosklis…/573—85.html

Αφήστε ένα σχόλιο