Νέα

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας έτους 2019

 
Όπως κάθε χρόνο, τον μήνα Σεπτέμβριο, έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organisation – IMO) να εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, η οποία για το τρέχον έτος πραγματοποιείται σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, και είναι αφιερωμένη στη γυναίκα ναυτικό, με θέμα: “Ενισχύοντας τον ρόλο της γυναίκας στη ναυτιλιακή κοινότητα (Empowering women in the maritime community)”.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας και του ειδικότερου μηνύματος του φετινού θέματος, παρακαλούμε όπως αναρτήσετε το επισυναπτόμενο κείμενο του μηνύματος του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ, κ. Kitack Lim, καθώς και το παρακάτω κείμενο που αφορά στο έργο του ΙΜΟ και τη σημασία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας.
“Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization – ΙΜΟ), είναι ένας πολυεθνικός, διακυβερνητικός Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος επιβλέπει τη σωστή και ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των χωρών-μελών του στον τομέα της ναυσιπλοΐας. Αποτελεί οργανισμό του Ο.Η.Ε., διακρατικού χαρακτήρα, και ιδρύθηκε στην Γενεύη στις 17 Μαρτίου 1948 ως IMCO (International Maritime Cooperation Organization) μετονομαζόμενος σε ΙΜΟ το 1982, με έδρα πλέον το Λονδίνο.

Ο ΙΜΟ καλύπτει τους τομείς της ασφάλειας στα πλοία και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ρύπανση που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας, κατά την διάρκεια των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του. Τελεί υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. με ανεπτυγμένες και ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές και δεσμευτικές δυνάμεις τουλάχιστον για τις Χώρες-μέλη. Οι εκδόσεις του, SOLAS (Safety Of Life At Sea) και MARPOL, που αφορούν η πρώτη την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και η δεύτερη στη προστασία από τη ρύπανση στη Θάλασσα, παρέχουν δεσμευτικούς κανόνες για όλες τις νέες κατασκευές πλοίων που ισχύουν παγκοσμίως. Οι κανόνες αυτοί αναβαθμίζονται τακτικά ανάλογα με την ανάπτυξη της ναυπηγικής και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις και υποδείξεις των νηογνωμόνων. Όλοι οι ναυπηγοί και τα ναυπηγικά γραφεία υποχρεούνται να ναυπηγούν τα πλοία σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές.Ταυτόχρονα, λαμβάνει υπ’ όψιν του και τομείς ναυτικής υποδομής, όπως το ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτών, αλλά και την σωστή διαχείριση όλων των τύπων φορτίων, από πετρέλαιο μέχρι τα πλέον επικίνδυνα φορτία. Αυτό γίνεται δυνατό με την χρήση αυστηρών μέτρων, προδιαγραφών και διαδικασιών. Ο ΙΜΟ έχει αναπτύξει και υιοθετήσει περισσότερες από 40 Διεθνείς Συμβάσεις και πρωτόκολλα καθώς και περισσότερους από 1.000 κώδικες και συστάσεις όχι μόνο για τα θέματα ασφαλείας, αλλά και για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και για θέματα αποζημιώσεων.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι προσπάθειες του ΙΜΟ έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην εξύψωση των επιπέδων ασφαλείας της διεθνούς ναυτιλίας και έχουν αποτρέψει την απώλεια σημαντικού αριθμού ανθρώπινων ζωών.

Σημαντικά συνέβαλαν σε αυτό το σκοπό και οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών καθώς ανέτρεψε την προηγούμενη κατάσταση όπου το πλοίο ήταν ουσιαστικά αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι επικοινωνίες βοήθησαν αποφασιστικά το έργο της έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος και επιπρόσθετα είχαν και κοινωνική συμβολή διευκολύνοντας την επαφή των ναυτικών με τα προσφιλή τους πρόσωπα. Η υιοθέτηση του κώδικα ISM και της σύμβασης SCTW αποτέλεσαν την πρώτη απάντηση του IMO στον ιδιαίτερα δύσκολο τομέα της συμβολή τους ανθρώπινου παράγοντα στην ναυτική ασφάλεια, καθοριστική, λόγω της γενικευμένης πλέον χρήσης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στα πλοία.

Μετά από τα δραματικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στις Η.Π.Α. και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν σε πλοία, ένα νέο κεφάλαιο προστέθηκε στη Διεθνή Σύμβαση SOLAS, ο Κώδικας Ασφάλειας ISPS, που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις και τα μέτρα που έχουν σκοπό την προστασία των πλοίων και των λιμένων από τρομοκρατικές και άλλες έκνομες ενέργειες.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας αποσκοπεί στην αναγνώριση της συνεισφοράς των ναυτικών παγκοσμίως στο διεθνές εμπόριο, την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία των πολιτών.

Η ελληνική ναυτιλία κατέχει, αδιαμφισβήτητα, μείζονα θέση στο παγκόσμιο στερέωμα. Οι Έλληνες ναυτικοί με την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό τους συνέβαλαν και εξακολουθούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό στίβο.

Δρώντας σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές, που επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας, η ανάγκη για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη μεταφορά των αγαθών και προϊόντων είναι επιτακτική όσο ποτέ στο παρελθόν. Η ελληνική ναυτιλία αποτελούσε ανέκαθεν πρωταγωνίστρια και πρωτοπόρος στην υιοθέτηση προδιαγραφών και καινοτομιών που διασφαλίζουν την ποιότητα υπηρεσιών, την περιβαλλοντική προστασία και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών με ανταγωνιστικούς όρους.

Η ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση παγίως υποστηρίζει την ανάπτυξη της ναυτιλίας των Ελλήνων και τον κρίσιμο θεσμικό ρόλο του ΙΜΟ για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στη διεθνή ναυτιλία.

Το φετινό μήνυμα για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των γυναικών ως εργαζομένων, να συμβάλλουν και εκείνες, στη παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα για βιώσιμη, ασφαλή και καθαρή προς το φυσικό περιβάλλον ναυτιλία.

Οι γυναίκες απόφοιτοι των ανά τον κόσμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου (WMU) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Θαλάσσιου Δικαίου (IMLI) εργάζονται σήμερα ως ναυτικοί, αλλά και ως διαχειριστές και υπεύθυνες στη λήψη αποφάσεων. Οι γυναίκες αυτές αποτελούν πρότυπα για τις νέες γυναίκες να εργαστούν σε ένα υψηλά καταρτισμένο επαγγελματικό χώρο, όπως αυτό της ναυτιλίας, και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη διάθεσή τους για εξέλιξη και συνεχή προσφορά σε έναν μέχρι πρότινος ανδροκρατούμενο επαγγελματικό κλάδο”.

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio