Νέα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνδρος, 15-11-2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 76
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Άνδρου
Ταχ. Κώδικας : 84500 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. .
Τηλέφωνο : 2282022250
Fax : 2282022137
E-mail : [email protected]

 « Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ναυτικούς λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2019 ».

1. Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η από 07-11-2019 Εγκύκλιος του Οίκου Ναύτου με Α. .Α.: ΨΠΝΚ469ΗΞΞ-ΔΔΛ με θέμα «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω Εορτών Χριστουγέννων 2019» καθώς και ότι η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων ναυτικών ορίζεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 28/11/2019 έως 27/12/2019.

 

Η Προϊσταμένη Π.Ο.Ν. α.α.

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθηνά

Αφήστε ένα σχόλιο