Νέα

Πρόσκληση για συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Άνδρου

 

Ο Δήμος Άνδρου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς την λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Άνδρου, υλοποιώντας προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Άνδρου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα (ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών), για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 50
2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 50
3 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 50
4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 25
5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΙ(ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 195
6 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 25
7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Α2:ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 175
8 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25
9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25
10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 25
11 ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ(ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ,ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,ΠΡΟΛΗΨΗΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΛΠ) 25
12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 25
13 ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ 25
14 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 25
15 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στ’ ανωτέρω προγράμματα, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ (Παλαιό Δημαρχείο, Χώρα Άνδρου)

είτε τηλεφωνικά (γραμμή επικοινωνίας: 2282360222, Υπεύθυνη Προγράμματος: ΚΟΛΥΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ),

είτε ηλεκτρονικά (στο email: [email protected]),

είτε αυτοπροσώπως, με αίτηση, που χορηγείται επιτόπου (ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, από 08:00 έως 15:00).

Σημαντικό: Για την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν στο ΚΕΠ φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου με Άδεια Παραμονής του υποψηφίου.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και συμμετοχών: έως και Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

1 Comment

Αφήστε ένα σχόλιο