Νέα

Ματαιώνεται η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ανδρίων

Αγαπητά Μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ανδρίων με τη δέουσα θεσμική υπευθυνότητα και με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις των κατά Νόμο αρμόδιων υγειονομικών αρχών, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, α π ο φ ά σ ι σ ε την ματαίωση της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μελών αυτής, η οποία είχε οριστεί την 22/3/2020 και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την 29/3/2020.

Η Γενική Συνέλευση θα οριστεί εκ νέου και θα γνωστοποιηθεί στα μέλη της Ένωσης, όταν οι συνθήκες επιτρέψουν την πραγματοποίησή της, διαφυλαττόμενης της υγείας αυτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                              Η Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Καψαμπέλης         Όλγα-Ειρήνη Παπαευαγγέλου

Αφήστε ένα σχόλιο