Νέα

Επιτροπή Αγώνα Άνδρου ενάντια στις Βιομηχανικές Ανεμογεννήτριες – Πεπραγμένα των πρώτων δύο μηνών


Mε την υπ’ αριθμό 69/7-3-2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με τίτλο «Σχέδιο αντίδρασης και εξεύρεσης εναλλακτικής πρότασης και δράσεων για τις ανεμογεννήτριες» συστάθηκε η Επιτροπή Αγώνα Άνδρου, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Άνδρου και συγκεκριμένα τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του νησιού καθώς και από εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και συγκεκριμένα κατοίκους από όλη σχεδόν την Άνδρο με ενεργό ρόλο μέχρι σήμερα στον αγώνα ενάντια στις βιομηχανικές ανεμογεννήτριες στο νησί.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή «σκοπός της Επιτροπής είναι η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή οποιωνδήποτε αδειοδοτήσεων και εργασιών για αιολικά πάρκα μέχρι να γίνει ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, σε συντονισμό με τις Επιτροπές και άλλων Κυκλαδίτικων νησιών για τον ίδιο σκοπό.
Η Επιτροπή θα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ομάδες εργασίας επιστημόνων για την διαμόρφωση της αντιπρότασης».

Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του σκοπού της παραπάνω απόφασης, περιλαμβάνεται η ενημέρωση των μονίμων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η προωθούμενη από τις ιδιωτικές εταιρείες, σε συνεργασία με το κράτος και τοπικούς παράγοντες, άναρχη εγκατάσταση ανεμογεννητριών βιομηχανικής κλίμακας για:

α) Το φυσικό περιβάλλον της Άνδρου και πιο συγκεκριμένα για τη μοναδική βιοποικιλότητα που αυτό παρουσιάζει.

β) Τον ιδιαίτερο σε όλες τις Κυκλάδες υδάτινο πλούτο της.

γ) Το μοναδικό φυσικό τοπίο.

δ) Το νησιωτικό χαρακτήρα, ο οποίος είναι ενιαίος και ασύμβατος με εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας.

ε) Την πολιτιστική ταυτότητα της Άνδρου (αρχαιολογικοί τόποι χιλιάδων ετών ιστορίας, παραδοσιακοί οικισμοί, βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια, ενετικά κάστρα και πύργοι, μονοπάτια, αιμασιές, ξηρολιθιές κλπ.) η οποία δεν συνάδει με την τοποθέτηση μεταλλικών εξαμβλωμάτων εκατοντάδων μέτρων ύψους σε όλο το μήκος του νησιού.

στ) Την ανάπτυξη του νησιού ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός.

ζ) Την αγροτοκτηνοτροφική και μελισσοκομική παραγωγή προϊόντων μεγάλης υπεραξίας.

η) Τις αξίες γης.

θ) Την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Άνδρου.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης να ενημερώνει τους πολίτες της Άνδρου σχετικά με όλες τις εξελίξεις γύρω από το καυτό αυτό θέμα.

Πέραν όμως του ενημερωτικού της ρόλου, η Επιτροπή Αγώνα Άνδρου μεριμνά, ώστε να συγκεντρώσει τις «αποκεντρωμένες» προσπάθειες κατοίκων και φορέων του νησιού ενάντια στην απειλή που συνιστά η εγκατάσταση των βιομηχανικών ανεμογεννητριών, ώστε αυτές να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να μεγαλώσει ο αντίκτυπός τους εντός και εκτός Άνδρου.
Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των ενδεδειγμένων ενεργειών για την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Άνδρου της 11ης Δεκεμβρίου του 2019 για αναστολή όλων των εργασιών εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί και των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης.

Τέλος, η Επιτροπή αναλαμβάνει να ενώσει τη φωνή της Άνδρου με αυτή των γειτονικών νησιών με ανάλογο πρόβλημα, και συγκεκριμένα της Τήνου και της Πάρου, ώστε να εισακουσθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή και να δρομολογήσει εξελίξεις ακύρωσης των απαράδεκτων αδειοδοτήσεων των βιομηχανικών αιολικών σταθμών στα νησιά αυτά.

Δυστυχώς, η έναρξη των εργασιών της Επιτροπής συνέπεσε με το ξέσπασμα της κρίσης πανδημίας του κορονοϊού, γεγονός το οποίο δυσκόλεψε το έργο της, κυρίως στο κομμάτι της ενημέρωσης αλλά και σε αυτό του κοινωνικού αγώνα. Παρόλ’ αυτά, δεδομένου ότι οι εξελίξεις στο θέμα των αδειοδοτήσεων και των εργασιών εγκατάστασης ανεμογεννητριών δεν σταματούν, όλο αυτό το διάστημα η Επιτροπή προχώρησε σε έξι διαδικτυακές συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετείχαν όλα τα μέλη της.

Μοναδικοί συστηματικοί απόντες ήταν ο Δήμαρχος και ο αναπληρωτής του, κ. Δημήτρης Γιαννίσης, παρότι ήταν πάντα εκ των προτέρων ενήμεροι για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων καθώς και για τα σημαντικά θέματα αυτών.

Ως προς τα τελευταία, τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή στις πρώτες αυτές έξι συνεδριάσεις ήταν επιγραμματικά, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η έκδοση άδειας εγκατάστασης για τον αιολικό σταθμό στην περιοχή Φραγκάκι, στο Στενό της Κοινότητας Κορθίου

– Η ανάθεση εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της Άνδρου στον δικηγόρο, κ. Κόλλια, της υποβολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήματος ακύρωσης της παραπάνω άδειας εγκατάστασης εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος

– Η επικοινωνία μεταξύ του Δημάρχου Άνδρου και της εταιρείας Greek Windpower (υπεύθυνης για τον αιολικό σταθμό στο Φραγκάκι) σχετικά με την αναστολή των εργασιών εγκατάστασης στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της κρίσης πανδημίας του κορονοϊού

– Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων στην περιοχή της Κοινότητας Μακροταντάλου από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού

– Η επίσημη ενημέρωση από τον δικηγόρο, κ. Κόλλια, σχετικά με τη νομική κατάσταση όλων των υπό έγκριση αιολικών σταθμών στην Άνδρο και τις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αναστολής των έργων αδειοδότησης και εγκατάστασης ανεμογεννητριών

– Η σύσταση Ειδικής Ομάδας Εργασίας Επιστημόνων για τη διατύπωση της εναλλακτικής πρότασης σχετικά με τις ΑΠΕ στο νησί.

– Ενημέρωση της Επιτροπής από τον κ. Μαβή σχετικά με την εν εξελίξει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τις άδειες εγκατάστασης ανεμογεννητριών εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας, καθώς αυτή δυνητικά αφορά άμεσα και έργα εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Άνδρο.

– Η σύνταξη ενός βασικού κειμένου αξιών, αρχών και επιδιώξεων που θα διέπει την λειτουργία της Επιτροπής Αγώνα Άνδρου.

– Η σύνταξη ενός κειμένου πρόσκλησης-ενημέρωσης για συμπαράσταση προς Συλλόγους και προσωπικότητες.

Οι αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή επί των παραπάνω θεμάτων αλλά και γενικότερα ήταν, ενδεικτικά , οι εξής:

– Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Άνδρου να γίνει άμεση ανάθεση στον δικηγόρο, κ. Κόλλια, για υποβολή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήματος ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης του αιολικού σταθμού στο Φραγκάκι. Η απάντηση από το γραφείο του Δημάρχου προς την Επιτροπή ήρθε σχεδόν ένα μήνα αργότερα, αναφέροντας ότι ο Δήμος Άνδρου δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να προβεί στην παραπάνω ανάθεση, αλλά είναι διατεθειμένος να στηρίξει-συνυπογράψει το σχετικό αίτημα ακύρωσης εφόσον γίνει από άλλο φορέα ή από την ίδια την Επιτροπή. Ενημερωτικά, τελικά η προσφυγή ακύρωσης ανατέθηκε στον κ. Κόλλια από το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου με έξοδα του Δικτύου και μένει να τηρήσει ο κ. Δήμαρχος τη δέσμευσή του να την φέρει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για συνυπογραφή της προσφυγής εντός της υφιστάμενης χρονικής προθεσμίας.

– Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και κυρίως των κατοίκων της περιοχής Μακροταντάλου σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους υπεράσπισης της περιουσίας τους από την αναγκαστική απαλλοτρίωση που προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ για την περιοχή.

– Πρόσκληση προς επιστήμονες με συγκεκριμένα κριτήρια για τη συμμετοχή τους στην Ειδική Ομάδα Εργασίας Επιστημόνων για τη διατύπωση εναλλακτικής πρότασης σχετικά με την αξιοποίηση των ΑΠΕ στην Άνδρο.

– Δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων σχετικά με το έργο και τις δράσεις της Επιτροπή καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από το θέμα των ανεμογεννητριών.

– Συλλογή υπογραφών από συλλόγους, φορείς και πολίτες της Άνδρου σε ενιαίο ψήφισμα ενάντια στις βιομηχανικές ανεμογεννήτριες, σε συνέχεια της προηγούμενης συλλογής υπογραφών υπέρ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναστολής των εργασιών εγκατάστασης και των αδειοδότησης ανεμογεννητριών στην Άνδρο.

– Κοινή διαδικτυακή συνεδρίαση εκπροσώπων των Επιτροπών Αγώνα Άνδρου, Τήνου και Πάρου για το συντονισμό των ενεργειών των τριών αυτών νησιών.

– Συνάντηση εκπροσώπων της Επιτροπής με βουλευτές Κυκλάδων και επίδοση του παραπάνω ψηφίσματος ενάντια στις βιομηχανικές ανεμογεννήτριες στο νησί.

Εν τω μεταξύ, την Επιτροπή απασχόλησε η ξαφνική παραίτηση της κας Ειρήνης Δράκου από τακτικό μέλος της Επιτροπής Αγώνα Άνδρου για προσωπικούς λόγους. Την κα Δράκου αντικαθιστά προσωρινά η αναπληρώτριά της, κα Αντωνία Σκενδέρη, έως ότου ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της Άνδρου νέο τακτικό μέλος στη θέση της.

Ο αγώνας για μία Άνδρο ελεύθερη από ανεμογεννήτριες βιομηχανικής κλίμακας δεν περιορίζεται στις παραπάνω ενέργειες και αποφάσεις. Η Επιτροπή Αγώνα Άνδρου συστάθηκε για να αναδείξει όλες τις πτυχές του κρίσιμου αυτού θέματος για το παρόν και το μέλλον του τόπου, να αφυπνίσει πολίτες, αρχές και φορείς του τόπου, να συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις ενάντια στη βιομηχανοποίηση της Άνδρου και υπέρ μίας οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμης εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί και τέλος να αποτελέσει τον μοχλό πίεσης για την προστασία της Άνδρου από τις καταστροφικές επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ανεμογεννητριών.

Από αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει να λείπει κανείς.
Επιτροπή Αγώνα Άνδρου ενάντια στις Βιομηχανικές Ανεμογεννήτριες

3 Σχόλια

 • Χαιρετίζω και συγχαίρω τα μέλη της επιτροπής για τον αγώνα, εναντίον των σχεδίων μετατροπής της Ανδρου σε βραχονησίδα εγκατάστασης βιομηχανικών ανεμογεννητριών.
  Ο σχεδιασμός αυτός δεν πρέπει ν αφήσουμε να υλοποιηθεί.
  Είμαστε μαζί σας.

 • Αργήσαμε να ξυπνήσουμε από το βαθύ ύπνο όπως πάντοτε
  Αλλά μία παροιμία λέει ποτέ δεν είναι αργά
  Ότι και να βγει από αυτήν την υπόθεση καλά θα’ναι που δεν το βλέπω
  Πάντως εύχομαι κάθε επιτυχία θζNy

 • Ώρα να ξυπνήσουμε και να δούμε συνολικά την άποψη των κατοίκων της Άνδρου και όχι μόνο κάποιας μεμονωμένης ομάδας αντίδρασης καθώς επίσης να αντιληφθούμε τις συνέπειες της προκατάληψης τους σε εθνικό στρατηγικό ενεργειακό επίπεδο. Ας αφήσουμε τους γραφικούς χαρακτηρισμούς “βραχονησίδα” και την ιδεοληψία μερικών και ας εξετάσουμε αναλυτικά και κριτικά, για όσους μπορούν να αναπτύξουν τέτοιο επίπεδο σκέψης, ποιες είναι πραγματικά οι συνέπειες και κέρδη και όχι μόνο τοπικιστικά.

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio