Νέα

Φορείς και Ενεργοί Πολίτες της Άνδρου ανοίγουν τον γκρίζο φάκελο των αδειοδοτήσεων αιολικών στη Ράχη – Ξηροκόμπι και Φραγκάκι

Υποβλήθηκε σήμερα:

α) Αναφορά για σκόπιμη υποβάθμιση περιβάλλοντος και πρόκληση σημαντικής περιβαλλοντικής ζημίας ως συνέπεια  της  απόφασης έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων για  τον Α.Σ.Π.Η.Ε. στη θέση Φραγκάκι Δήμου Κορθίου Άνδρου που αποτελείται από  πέντε (5) Α/Γ, ονομαστικής ισχύος 3 MW εκάστη, με διάμετρο πτερωτής 90 μ. και ύψος πυλώνα 80 μ., εξοπλισμένων με σύστημα ακουστικού εκφοβισμού, κατόπιν  αναληθούς περιβαλλοντικής δήλωσης του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και εν συνεχεία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των αιολικών  στον πυρήνα κατανομής του είδους Σπιζαετός και

β) Αίτηση για ανάληψη δράσης σύμφωνα με τα άρθρα 5, 11 (παρ. 3) και 12 της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ, (άρθρα 8 και 13 του υπ’ αριθ. 148/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ 190Α) σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, όσον αφορά στην πρόληψη της απώλειας της αναπαραγωγικής επικράτειας του είδους Σπιζαετός στη ανωτέρω θέση ή την θανάτωση του κατόπιν πρόσκρουσης στις α/γ  και εντολής  επανελέγχου της υποβληθείσης υπεύθυνης περιβαλλοντικής δήλωσης στην ΜΠΕ/ΕΟΑ, ώστε να διαπιστωθεί αρμοδίως το βάσιμο ή μη της υποβληθείσης  αναφοράς,  συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου αν το τελικό συμπέρασμα των σχετικών με την οδηγία για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας ερευνών στην ανωτέρω μελέτη ΕΟΑ  ήταν επαρκές, τόσο ως προς τη μεθοδολογία του, όσο και ως προς την εμβρίθειά του, σε βαθμό που να επιτρέπει στην διοίκηση να επανεξετάσει δεόντως τις προϋποθέσεις: α) εφαρμογής του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και β) της απαγόρευσης του άρθρου 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

Με την υποβληθείσα αναφορά ουσιαστικά καταγγέλλονται υφαρπαγές ΑΕΠΟ με ψευδείς υπεύθυνες περιβαλλοντικές δηλώσεις  (βεβαιώσεις) προς την αδειοδοτούσα αρχή. Ο  φάκελος με την αναφορά των αξιοποίνων πράξεων και  τα αποδεικτικά στοιχεία  θα υποβληθούν και στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Οι καταγγέλλοντες θεωρούν ότι πρέπει να ανακληθούν  άμεσα οι ΑΕΠΟ κατόπιν επανελέγχου της όλης υπόθεσης,  που έχει και άλλες ενδιαφέρουσες προεκτάσεις, με αναστολή κάθε εργασίας υλοποίησης των ΑΕΠΟ. Οι εργασίες ήδη έχουν ανασταλεί για τον ΑΣΠΗΕ στο Φραγκάκι, με τεθέντα στην ΑΕΠΟ περιβαλλοντικό όρο, κατά την  διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου/εξάρτησης των νεοσσών της προστατευόμενης στην Άνδρο ορνιθοπανίδας κατόπιν και υποβληθείσης αναφοράς λόγω παραβίασης του ανωτέρω  περιβαλλοντικού όρου.

Η καταγγελία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δαπανά εκατομμύρια επί εκατομμυρίων για την διατήρηση του Σπιζαετού στην  Ευρώπη (ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ), θα αφορά δε και σε παράβαση της Σύμβασης της Βέρνης. Θα υποβληθεί  και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  Στην Ελλάδα η Σύμβαση έχει υιοθετηθεί από το Π.Δ. 1335/83. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώνονται να προστατεύουν τους πληθυσμούς της άγριας χλωρίδας και πανίδας και να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα ευάλωτα είδη και σε όσα κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Εντός των επομένων ημερών θα παρουσιαστούν τα διαθέσιμα στοιχεία σε συνέντευξη τύπου.

Οι καταγγέλλοντες καλούν τον Δήμο Άνδρου, την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Πρόγραμμα  LIFE17 NAT/GR/000514 – LIFE Bonelli ΕastMed), το Πρόγραμμα LIFE14/GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis, όλες τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις – Φορείς – Συλλόγους και κάθε ενεργό έντιμο πολίτη, να συντονιστούν στην κατεύθυνση της περαιτέρω τεκμηρίωσης των αιτιάσεων σε συνολικό επίπεδο όσον αφορά τις ΜΠΕ/Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης  που έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία ριζικής υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος για την αδειοδότηση αιολικών απανταχού στη Χώρα, καταστρέφοντας τις πολύτιμες για την βιοποικιλότητα περιοχές Natura.

Ζητούν την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ασφάλειας (περιβαλλοντικού) δικαίου, που έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, εφόσον παραβιάζεται το ενωσιακό δίκαιο για τις περιοχές Natura, όπως έχει ερμηνευτεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγοντας ότι ο Σπιζαετός προστατεύεται στην  Άνδρο και παρακαλούν αυτή η προϋπόθεση  να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αποδέκτες της καταγγελίας κατά την εξέτασή της.

 

Για τους καταγγέλλοντες φορείς και ενεργούς πολίτες της Άνδρου

 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

4 Σχόλια

 • Στην ανακοίνωση του δικτύου οικολογικών οργανώσεων Αιγαίου, υπάρχουν ορισμένες ανακρίβειες τις οποίες παραθέτω
  – Ως προς το περιβαλλοντικό θέμα, για μεν το Φραγκακι εχει εκδοθεί η υπ αριθ. 2419/2019 τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ η οποια απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της ΑΕΠΟ του έργου που είχε υποβάλει η Ορνιθολογικής και άλλοι φορείς και ιδιώτες.
  – Η μελέτη LIFE για την Νότια Ανδρο εχει κατατάξει το Φραγκακι στην Ζώνη Β όπου επιτρέπεται υπό όρους η ανάπτυξη αιολικών και στην Ζώνη Α την Ράχη- Ξηροκόμπι όπου απαγορεύονται πλήρως.
  – Δεν εχει επιβληθεί καμμία αναστολή εργασιών απο καμμία Αρχή. Η ΑΕΠΟ προβλέπει να μην εκτελούνται οχλούςες εργασίες την περίοδο αναπαραγωγής του σπιζαετού, κατι που η κατασκευάστρια εταιρεία τηρεί.
  – Επομένως σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο μια νέα προσφυγή κατα της ΑΕΠΟ απλά δεν εξετάζεται απο το ΣτΕ. Προσφυγή κατα της Άδειας Εγκατάστασης μπορει ασφαλώς να γίνει, αλλά όχι για τον σπιζαετού ή αλλά περιβαλλοντικά θεματα και δεν υπάρχει προηγούμενο να δώσει το ΣτΕ αναστολή εργασιών.
  – Δικαίωμα του οιοδήποτε ειναι η υποβολή μηνύσεων για ποινικά αδικήματα, προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κλπ, όλες αυτές οι ενέργειες όμως δεν μπορούν να προκαλέσουν αναστολή εργασιών
  Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να μην δημιουργείται η εντύπωση στους ανενημέρωτους οτι υπάρχουν νόμιμα περιθώρια σταμάτημα τις του έργου
  Ευχαριστώ για την φιλοξενία

  Γιώργος Γιαννικος
  Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ

 • Μας συγκινησατε με την ανιδιοτελή φουρια σας να μας ενημερώσετε! Μπορείτε να πάτε μάρτυρας υπερασπισης των εταιρειών αιολικών σε πρώτη ευκαιρία κι εκεί να δούμε ποιος θα σας πιστέψει. Το ποιος είναι ανενημερωτος και ποιος δεν θα το κρίνετε εσείς, ανάλογα με τα συμφέροντα σας. Δυστυχώς για εσάς και τις παρέες σας είμαστε πολύ περισσότερο ενημερωμένοι και μελετήσει από όσο μπορείτε να φανταστείτε. Τι σκατε άλλωστε; Αν έχουμε άδικο θα σπάσουμε τα μούτρα μας…..ή μήπως δεν έχουμε άδικο κι αυτό σημαίνει ότι όλοι εσείς θα σπάσετε τα μούτρα σας και το ξέρετε….

 • Χαίρομαι που το πρώτο σχόλιο έγινε από κάποιον που δεν νοιάζεται για το νησί, νοιάζεται για την τσέπη του και τους εξωχώριους “επενδυτές” , για μια “επένδυση” που το νησί μας -τα νησιά μας- δεν έχουν να κερδίσουν ΤΙΠΟΤΑ, … η Ελλάδα?? ΤΙΠΟΤΑ. Ακόμα και τα δικαιώματα CO2 (διοξειδίου άνθρακα) που προκύπτουν από την τυχάρπαστη “παραγωγή” (=όποτε έχουν κέφι, δηλαδή έχει αέρα) των ΒΑΠΕ , τα παίρνουν οι εξωχώριοι και όχι η Ελλάδα(!!).
  Όχι κε Γιαννίκο δεν ήταν η εταιρεία που σεβάστηκε τον περιβαλλοντικό όρο (που της τέθηκε) = καμία εργασία σε απόσταση 3 χλμ την περίοδο αναπαραγωγής (Φεβρουάριο-Αύγουστο) από την φωλιά του Σπιζαετού (είδος απόλυτα προστατευόμενο σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρ. Ένωσης). Έβγαλε την άδεια εγκατάστασης τον Φεβρουάριο και πήγαινε εν μέσω κορωνοϊού (βλέπε πάρκο Μαραθιά στο Μακροτάνταλο) να ξεκινήσει εργασίες, όμως με δικές μας ενέργειες στην Δ’νση Δασών δεν του δόθηκε η αναγκαία τελική άδεια εγκατάστασης, και αν προσπαθήσει και “απ’ έξω” να περάσει από την περιοχή τον περιμένει το αυτόφωρο στην Σύρο.
  Και τώρα το θέμα που τίθεται: δεν μπορούν να σταματήσουν τα έργα(??) και κανένας δεν μπορεί να δώσει αναστολή εργασιών.
  Αλλά ευτυχώς για μας αυτό δεν το αποφασίζει κανένας Γιαννίκος ή εξωχώριος επενδυτής, ούτε ο Χατζηδάκης, θα το αποφασίσει ο Εισαγγελέας, θα το αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, όταν διαπιστώσουν με τι ψεύδη, αποκρύψεις και …. έκαναν οι “μελετητές” του έργου (αλήθεια γιατί δεν σφράγισε ο μεγάλος μελετητής της ΜΠΕ/ΕΟΑ την μελέτη του, μήπως δεν είχε την σφραγίδα μαζί του?? ή μήπως…. ή… ή…). Όμως ο Εισαγγελέας δεν θα σταματήσει στις μελέτες, υπάρχει και ο ιδιοκτήτης, σαν ηθικός αυτουργός (αυτός βλέπετε κερδίζει) όλης αυτής της … απάτης.
  Κε Γιαννίκο (και όλους όσους ενδεχομένους υπηρετείτε) το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
  Σε Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα είχα δηλώσει ότι όλες οι άδειες αιολικών ΒΑΠΕ που βγήκανε είναι αίολες, γιατί δεν αντέχουν σε καμία αξιολόγηση, γιατί μας κοροϊδεύουν με βεβαιώσεις/δηλώσεις ανακριβών στοιχείων, ελλειπών μελετών, απόκρυψης της πραγματικής κατάστασης, και αυτές οι βεβαιώσεις παραπέμπουν σε ποινικά αδικήματα.
  Ο Ασκός του Αιόλου για την Άνδρο ΑΝΟΙΞΕ , κανένας “ανεμιστήρας” δεν θα σας δικαιώσει.
  Νίκος Αυγουστής
  Ομ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
  Άνω Γαύριο

 • Προς GREEK WINDPOWER A.E. / Γεώργιο Γιαννίκο (η φωνή του αφεντικού είναι τζούφια)

  1) Ως προς την απόφαση 2419/2019 το ΣτΕ πράγματι θεώρησε ότι το είδος Σπιζαετός δεν προστατεύεται στην Άνδρο όμως αναμένεται νέα απόφαση του, σχετικά, στα πλαίσια άλλης υπόθεσης, ειδικότερα αυτής για την ακύρωση της κανονιστικής πράξης που αιτιολόγησε την υπόθεση ότι ο Σπιζαετός δεν προστατεύεται, όσο για την εγκυρότητα ή μη των συμπερασμάτων της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, λόγω διάκρισης των εξουσιών, θεωρείται ανέλεγκτη (δικαστικά) η τεχνική κρίση της διοίκησης. Στα πλαίσια αυτά η απόφαση ΣτΕ αιτιολογήθηκε στη βάση της υπεύθυνης περιβαλλοντικής δήλωσης του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/ 43/ΕΟΚ της ανωτέρω εταιρείας και του γραφείου περιβαλλοντικών μελετών που υπέγραψε την δήλωση. Μόνο που η δήλωση αυτή συνιστά ψευδή βεβαίωση εξ όσων γίνονται γνωστά. Αν κάποιος χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία και αποκρύψεις για να αποσπάσει μια άδεια και αυτό αποδειχθεί είτε από την διοίκηση, είτε από άλλη αρχή, τότε προκύπτει και απάτη επί δικαστηρίω. Δεν θα αναφερθούν περισσότερα εδώ, αλλά σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη τα στοιχεία είναι απολύτως επαρκή. Επομένως σε τυχόν ένδικο μέσο κατά της αδείας εγκατάστασης, που συνιστά την τελική άδεια, ενδεχομένως θα επανεξεταστεί και η νομιμότητα της ΑΕΠΟ στην βάση της χρήσης ή μη απατηλών μέσων για την απόσπαση της. Εξάλλου στην περίπτωση αυτή θα κριθεί η τελική πράξη υλοποίησης της ΑΕΠΟ, βλ. νομολογία ΔΕΕ και στη νομολογία ΣτΕ υπάρχουν αποφάσεις επανεξέτασης στην τελική φάση αν δεν το γνωρίζετε, εκτός που αυτή εξελίσσεται
  2) Αναφέρεστε κύριε στην γνωστή υπόθεση της Ζώνης Β και Ζώνης Β του γνωστού έργου Life, μόνο που το σχέδιο αυτό δεν έχει εγκριθεί και δεν συνοδευόταν από ΕΟΑ που να αιτιολογεί την μη συμπερίληψη της θέσης Φραγκάκι στην ζώνη Α. Επομένως στο πακέτο των υπό προκαταρκτική διερεύνηση πράξεων και παραλείψεων που συνιστούν την υπόθεση συμπεριλαμβάνεται και το οικονομικό αντικείμενο του αν λόγω έργου. Έτσι η υπόθεση προσλαμβάνει κακουργηματική διάσταση όπως καταλαβαίνετε, υπό την κρίση του αρμόδιου Εισαγγελέως αλλά και του Εισαγγελέως Αρείου Πάγου, λόγω του Life. Τέλος παρακαλώ μην βιάζεστε, αφήστε να παρουσιαστούν τα διαθέσιμα (όχι όλα) στοιχεία στην συνέντευξη τύπου και σας ξαναλένε τι θα απαντήσετε. Όσο για τις εργασίες, αυτές αναστέλλονται και για την περίοδο εξάρτησης βλ. άρθρο 6 της ΚΥΑ ενσωμάτωσης της οδηγίας 2009/147/ ΕΚ, ερμηνεία της Επιτροπής σε ντοκουμέντο της, οδηγίες του Life East Med Bonelli κ.λπ. Θα συνιστούσα στην ενδιαφερόμενη εταιρεία να είναι πολύ προσεκτική στις ενέργειες της δεδομένου ότι σύμφωνα με τα απoτελέσματα του ανωτέρω έργου Life για τον Σπιζαετό, υπάρχει και άλλη επικράτεια του είδους νότια από το Φραγκάκι πλέον, στην περίπτωση δε που λάβουν χώρα διαταράξεις ή άλλες ενέργειες με σημαντική επίπτωση την απώλεια των επικρατειών του Σπιζαετού τότε η υπόθεση θα λάβει και χαρακτήρα σκόπιμων ενεργειών περιβαλλοντικής βλάβης και στη συνέχεια θα εγερθούν και οικονομικές απαιτήσεις εφόσον ο Σπιζαετός στην Άνδρο προσφέρει υπηρεσίες οικοσυστήματος.

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio