Νέα

Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφιών φοίτησης σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. από το Κληροδότημα Πέτρου Λ. Μουστάκα.

Το Κληροδότημα ΠΕΤΡΟΥ Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για τους εγγραφέντες στο πρώτο έτος σπουδών σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) της χώρας, κατά το σπουδαστικό έτος 2019-2020, υπό τον όρο ολοκλήρωσης των σπουδών τους και λήψης του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έτη σπουδών από το πρόγραμμα του Ι.Ε.Κ.. Το ποσό της χορηγούμενης υποτροφίας ανά δικαιούχο ανέρχεται σε διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως. Η καταβολή του συνολικού ποσού της υποτροφίας ανά δικαιούχο υπότροφο θα γίνει μετά τον ορισμό υποτρόφων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και τις λοιπές δημόσιες αρχές, μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ Κληροδοτήματος και του υποτρόφου σε δύο ισόποσες δόσεις, ετησίως, αναλόγως με τα έτη ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται, αναδρομικά για το σπουδαστικό έτος 2019-2020, δηλαδή από την αρχή του σπουδαστικού έτους. Για τη συνέχιση της υποτροφίας ο υπότροφος υποχρεούται κάθε έτος, να προσκομίζει βεβαίωση εγγραφής στο επόμενο έτος σπουδών και πιστοποιητικό προόδου, με αναλυτική βαθμολογία, από το οποίο θα προκύπτει ειδικότερα ότι θα προάγεται στο επόμενο έτος σπουδών με ικανοποιητική βαθμολογία. Εάν διακόψει τις σπουδές του με υπαιτιότητά του ή δεν τις ολοκληρώσει μέσα στην προβλεπόμενη διάρκεια από το αντίστοιχο Ι.Ε.Κ., υποχρεούται να επιστρέψει στο Κληροδότημα το ποσό της υποτροφίας, που θα έχει λάβει μέχρι τότε.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση υποτροφίας είναι η καταγωγή από την Κοινότητα Κορθίου Άνδρου μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας από την πατρική ή μητρική γραμμή.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με απόλυτη σειρά είναι:
1.Απόφοιτοι εξαετούς φοίτησης υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μουστακείου Δημοτικού Σχολείου στην Πίσω Μεριά
2.Φοιτήσαντες τουλάχιστον δύο σχολικά έτη υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μουστακείου Δημοτικού Σχολείου στην Πίσω Μεριά
3. Μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού Διαμερίσματος Κορθίου Άνδρου
4. Μόνιμοι κάτοικοι Άνδρου
5.α Τέκνα Πολυτέκνων 5.β Τέκνα Τριτέκνων 5.γ Τέκνα Μονογονεϊκών Οικογενειών 5.δ Τέκνα Οικογενειών με δύο τέκνα 5.ε Τέκνα Οικογενειών με ένα τέκνο
6. Εισόδημα (κατά αύξουσα σειρά)
Η χορήγηση όλων των υποτροφιών σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των ως άνω κριτηρίων δεν είναι υποχρεωτική.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες υποψήφιοι-ες πρέπει να υποβάλλουν προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό /βεβαίωση εγγραφής στο Ι.Ε.Κ.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή από την πρώην Κοινότητα Κορθίου Άνδρου μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας από την πατρική ή μητρική γραμμή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο Ίδρυμα και ότι δεν έχασαν προηγούμενη υποτροφία από υπαιτιότητά τους.
5. Βεβαίωση εξαετούς φοίτησης υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διετούς φοίτησης υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Μουστάκειο Δημοτικό Σχολείο στην Πίσω Μεριά.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Δημοτικού Διαμερίσματος Κορθίου Άνδρου ή Δήμου Άνδρου.
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
8. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2019.
9. Πιστοποιητικό νόμιμης απαλλαγής ή αναβολής στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος μέχρι την 20ή Ιουλίου 2020 είτε στο γραφείο του Κληροδοτήματος στην Πίσω Μεριά Κορθίου κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από ώρα 10:00 έως 14:00, είτε ταχυδρομικώς – και για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης – με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά στη Δ/νση: Κληροδότημα Π. Λ. Μουστάκα, Κόρθιο Άνδρου, Τ.Κ. 84 502. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα δίνονται τις ίδιες άνω ημέρες και ώρες και στο τηλ: 22820-61354.

Κόρθιο Άνδρου, 19 Ιουνίου 2020
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 Comment

  • Μπράβο και πολλά συγχαρητήρια για το Κληροδότημα Του Π Μουστάκα
    Και εύχομαι κάθε επιτυχία Στα παιδιά που Θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό
    Είναι ωραίο να βλέπεις κάτι τέτοια να γίνονται Στο νησί μας θζNy

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio